Tekstas papildytas dėl soc. partnerių (ne) balsavimo

Kas mane pažįsta žino, nemėgstu aš visų rėkaujančių puteikininkų, kurie nuolat klykia afera! afera! afera!, bet matydamas kas vyksta su „DNR planu Lietuvai“, kad ir kaip norėdamas nerandu kitų žodžių, apart „šimtmečio afera“. Socialinis dialogas, nėra joks socialinis dialogas, o biurokratinė dialogo imitacija, siekiant kuo greičiau pradėti įsisavinti pinigus. 6.3 mlrd eurų? Oi ne, DNR plano apimtis tik 1.3 mlrd eurų, nes kiti 4.8 mlrd, jau paskirstyti „kaip numatyta“. Bet pradekime nuo pradžių…

Mundeikis IN?

Po paskutinio blogposto ir email’o CPVA, kuriuo reagavau į Dovilės Rimvidienės (CPVA) gautą atsakymą, jog „soc. partneriai jau parinkti ministerijų“, paprašiau jog būtų persiųstas protokolas ir stenograma minimo ministerijų susitikimo bei paprašiau jog būtų užtikrintas viešumas visu vyksiančių Investicijų komiteto (toliau -IK) posėdžių.

Išsiuntęs šį el. laišką už sekančią dieną sulaukiau atsakymo, kuris pritrenkė:

Kaip reikia suprasti:

“Atsižvelgiant į Jūsų pageidavimą ir didelį susidomėjimą dalyvavimu Investicinio komiteto veikloje, informuojame, kad Jūsų kandidatūra artimiausiomis dienomis bus svarstoma bendradarbiaujant su už Jūsų veiklos sritį atsakingos ministerijos atstovais.“?

Aš juk rašiau ir prašiau Liepos 10d. ministerijų susitikimo protokolo! Ir viešų / transliuojamų pakomitečių posėdžių! O dabar pasirodo, kuo labiau knisi CPVA protą, tuo greičiau pateksi į Investicijų Komitetą? Kur dingo skaidri socialinių ir ekonominių partnerių atranka? Kur yra vieši ir skaidrūs kriterijai, kuriais remiantis iš visoje Lietuvoje veikiančių socialinių partnerių atrenkami tie, kurie turi dalyvauti IK veikloje? Protu nesuprantama… (kol kas, vėliau viskas paaiškės kodėl kas ir kaip).

Profsąjungos bunda?

Nežinau ar tai sutapimas, ar po Liepos 14d. mano pirmojo posto, apie „atrinktus soc. partnerius“ sureagavo ir LPS „Solidarumas“. Kreipėsi dėl dalyvavimo pakomitečiuose ir gavo identišką atsakymą – partneriai atrinkti ministerijų… LPS Solidarumas kreipėsi raštu net į Premjerą, dėl to, jog tokiu elgesiu yra kojomis sutrypiamas socialinis dialogas.

Ne Kristina, nėra čia trypiamas joks „socialinis dialogas“, su šia neolibų vyriausybe nėra jokio socialinio dialogo, yra tik verslo interesai.

Aišku nustebau, jog LPSK (Inga Ruginienė), neparodė jokios reakcijos. Gal jau perprato tvarką ir suprato, kad nėra ko kištis?

O iš vienos didžiausių švietimo darbuotojus atstovaujančios PS - LŠDPS sulaukiau smagios žinutės / klausimo:

“O ten buvo atranka ar reikia prašytis?” - LŠDPS

Kai didžiųjų Lietuvos profesinių sąjungų atstovai net nebūna informuojami, kaip vyks procesas, atrenkami reikiami kadrai - tai nėra socialinis dialogas, tai yra pinigų įsisavinimo ir vyriausybės bei ministerijų koloboravimas su verslo (nebūtinai privataus sektoriaus) interesais.

FB: Pandemijos ekonomikos grupės komentaras

Gytautas pasidalino mano antruoju blogpoost’u „Pandemijos ekonomikos grupėje“, kur sulaukiau štai tokio Dariaus Buta (Head of Business and Strategic Development Department at Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai) komentaro:

Emocingai p. Mundeikis rašo. Bet jei pažiūrėtų į investicinio komiteto sudėtis, kur ir KTU, ir VU VM vadovai deleguoti, ir dar įvairūs ekspertai, gal nebūtų tiek rėkimo. Į pirmą investicinio komiteto posėdį kvietimai buvo išsiųsti, jei neklystu 160 adresatų. Verslo organizacijos, jei būtume tikslūs, investiciniame komitete irgi tik patariamąja teise. Nėra kitų organizacijų atstovų ar p. Justo ekspertų grupėse? Taigi ministerijos, kurdamos veiksmų koncepcijas, gali pasitelkti ekspertus. Tai jei manys, kad įrašo autorius tinkamas prisidėti nemokamu darbu ir patarimais, neabejoju, kad pakvies.

Dariau, tai kad komitete dalyvauja, komiteto veiklos rezultatais (pinigais) suinteresuotų institucijų atstovai, dar nereiškia, jog Investiciniame Komitete yra atstovaujamas bendras viešojo sektoriaus darbuotojų interesas. 160 organizacijų - man nesako nieko. Man rūpi, ne skaičius, o kokybė. Verslo organizacijos, kaip ir visi socialiniai / ekonominiai partneriai, nėra tik patariamąją teisę turintys subjektai. Pakomitečiuose 50% (+ pirmininko balsas) palaiminus projektus, jie jau kitą savaitę teikiami Vyriausybei. Kaip pats dalyvaudamas IK veikloje, tai turėtum žinoti ir nešūdmaliauti.

Ir Dariau, suprantu, kad nori pamenkinti Mundeikį, kuris mielai patrukdys „įsisavinti“ pinigėlius, bet čia ne Mundeikyje esmė. Ne Mundeikiui čia reikia dalyvauti. Mundeikis nori, kad tokios schemutės būtų viešinamos ir niekas apart darbuotojų atstovų, t. y. profsąjungų ir nepriklausomų NVO, to padaryti negali. Todėl Mundeikis ir rėkauja, kad į šitą procesą turi būti įtrauktos profesinės sąjungos, o jeigu jos nereaguoja, tada jis pats bent bando eiti. Bet man ne tamstai, kaip verslo atstovų institucijos, kuri parazituoja mokesčių mokėtojų sąskaita atstovui, apie vertybinius dalykus aiškinti…

Papildymas:

D.Būta pateikia Valstybės nutarimo 750 ištrauką, kurios 5.3 punkte nurodoma:

5.3. sudaro Investicijų komitetą iš Vyriausybės kanceliarijos atstovų, DNR plano koordinatoriaus atstovų ir pagal investicijų kryptį sudaromų pakomitečių, į kurių sudėtį įtraukiami ministerijų atstovai ir patarimo teise socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovai (toliau – Investicijų komitetas), tvirtina Investicijų komiteto darbo reglamentą ir jam vadovauja

Tačiau šiai nuostatai prieštarauja pirmojo komiteto posėdžio metu dalyvius pasiekusi informacija:

Apie balsavimą: 2:05-2:29

“Sprendimai bus priimami balsuojant, tai laikoma, kad koncepcijai yra pritariama ir veiksmas gali toliau būti įgyvendinamas, tuomet kai pritaria ne mažiau kaip pusė balsavusių, tuo atveju jeigu balsai pasiskirstytų po lygiai, tai lemiamą vaidmenį turėtų pirmininko balsas”

Dabar galiu lažintis, kad visi socialiniai ir ekonominiai partneriai, dėl kurių iš esmės šis posėdis ir vyksta suprato lygiai taip pat, jog jie balsuos. Štai kaip komunikuoja patys “ekonominiai” partneriai FB Pandemijos ekonomikos grupėje, kur net posėdyje dalyvavęs LVK Prezidentas liko nesupratęs, tai galės ar negalės jie balsuoti…

Papildymo pabaiga

6.3 mlrd? Oi ne, tik 1.3!

O dabar lai prasideda linksmumas. Įvyko pirmasis IK posėdis, kuris buvo skirtas susipažinti ir išsiaiškinti, kas čia kaip veikia. Tarp biurokratiškos šudmalystės, tokios kaip „tikėkime tuo ką darome“, kuri labiau tiktų kokiai Scientology nei Finansų Ministerijai, visgi paaiškėjo daug smagių dalykų.

Iš minimo 6.3 mlrd. eurų plano, „socialiniai“ partneriai yra pakviesti aptarti tik 1.3 mlrd. eurų dalies:

Matote, 4.1 mlrd. eurų jau buvo suplanuoti ir jau priemonės neva vystomos. Taip ir nesupratau ar šiems milijardams (kaip suprantu Valstybės investicijų programose (VIP)) , numatyti projektai buvo patvirtinti tvirtinant 2020m. valstybės biudžete? Jeigu ir taip, tai Vyriausybė pamačiusi, kad kai kur paklausa projektams ( eurų įsisavinimui) viršija paklausą, be jokios analizės ir ataskaitos Seimui primetė dar 699 mln. eurų ant viršaus. FinMin komentaras: „Projektų pasiūla viršijo paklausą…“.

Tada ministerijos surengė puotą ir surinko pageidavimus, o ką dar būtų galima įsisavinti, geriausiai dar pradedant šiais metais - projektų apimtis ~1.3 mlrd. eurų. Štai tik apie šią dalį, ir galės „socialiniai partneriai“ diskutuoti.

Beje, ~30 proc. šios sumos keliaus per Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vartus. Ar nestebina, kad 396 mln. eurų stumiant per ŠMSM į projektų atestavimą nekviečiama viena didžiausių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų – LŠDPS? Atrodytų protu nesuvokiama, kol nesupranti schemutės…

Kurią tuoj pat pristato pati Finansų Ministerija savo skaidrėje:

Šioje vietoje pažymiu, jog nesu 100 proc. tikras kad suprantu teisingai, tad jeigu klystu, pataisykite mane!!!

  1. Niekur viešai nedeklaruotos „Proveržio grupės“, kurios panašu kad neoficialiai atstovauja „Projekto plėtotojus“ rengia ministerijai „koncepcijos planus“ (t. y. kam turi būti skirti pinigai)

  2. Ministerija su CPVA gauna lobistų parengtą dokumentaciją, tai sugrūda į „veiksmo įgyvendinimo planą“ , kuris pateikiamas Investicijų komitetui, kuris 50% dalyvaujančių socialinių ir ekonominių partnerių balsų dauguma nubalsuoja už koncepcijas.

  3. Vyriausybė gavusi „GO“ iš IK, tvirtina planą, ir tada ministerija ir veiksmo plėtotojas pasirašo sutartį.

Žinote kas čia šiame grafike yra blogai?

Ogi tai, jog panašu kad „Proveržio grupė“ iš esmės susideda iš tų pačių veikėjų, kurie yra „Socialiniai partneriai“ investicijų komitete. Netrukus rašysiu laišką į vyriausybę ir prašysiu pateikti visus dalyvių sąrašus. Tad grafikas turėtų iš tiesų atrodyti taip:

Tačiau ir pačiame pristatyme, FinMin atsakė į vieno iš dalyvių klausimą, ką daryti, jeigu dar šiame plane nėra kokios nors norimos priemonės:

„Eikite ir derinkite su atitinkama ministerija, nes tik ministerija gali teikti koncepcijas“ Investicijų komitetui.

ALIO???? Čia yra interesų konfliktas!!! Tie kurie turi tik vertinti ir audituoti siūlomas koncepcijas (net nepanašu, jog konkrečius projektus), gali patys siūlyti ministerijai kokias „koncepcijas“ jos turi vertintojams pateikti?

Na bet kaip Finansų Ministerijos atstove pasakė: visos didžiosios verslo asociacijos turėjo būti įtrauktos į visus pakomitečius. Taip, „Investuotojų Forumas“ įtrauktas į visus 5 pakomitečius, kad galėtų svarstyti ir audituoti „koncepcijas“, kurias patvirtinus įgyvendins „Investuotojų Forumo“ (LPK, LVK…) atstovaujamos įmonės.

Kad būtų aiškiau: čia kaip fast-food mėgstantį ir nutukusį vaiką pasodinti prie stalo ir paklausti, kokius patiekalus jis norėtų patvirtinti vaikų darželyje: picas ar šparagus.

Dabar LPS Solidarumui, LŠDPS turėtų būti aišku, kodėl jokios ministerijos jų nepasiūlė į IK. Tiesiog šios PS neturi jokių projektų, arba neatstovauja jokių plėtotojų, kurių projektai bus svarstomi IK. Tai jeigu tavo projektėlių niekas nesvarstys, kam tau dalyvauti tame procese? Va jums ir atsakymas, kodėl nepriklausomi NVO bei dauguma profsąjungų nėra įtrauktos į šio komiteto veiklą.

Tai ko gero paaiškina ir kodėl FinMin atstovė nuolat karotojosi: Jums ko gero šios skaidrės jau visos matytos, viskas žinoma, gal kokius 3 ar 4 kartus per PIRMĄJĮ SUSITIKIMĄ!!!

Laiko grafikas

Ach ir tiesa, kadangi pinigus įsisavinti reikia kuo greičiau, tai Investicinio komiteto posėdžiai (kartais paraleliai kelių pakomitečių vienu metu, dideliam „Investuotojų Forumo“ nepatogumui, kuris dalyvauja visuose 5 pakomitečiuose) vyks kiekvieną penktadienį, sekančius 7 penktadienius, per kuriuos turės būti patvirtintos visos „koncepcijos“, tam kad kuo greičiau Vyriausybė patvirtintų koncepcijas ir plėtotojai galėtų pasirašinėti sutartis.

O taip, socialiniai partneriai , kiekvieną penktadienį turės skirti 2-4 valandas diskusijoms. Pasiruošti laiko (susipažinti su pristatoma koncepcija) numatomos 3 darbo dienos. Nepatinka jums Seimo „skubos tvarka“, še jums Investicijų komiteto skubos tvarka.

Pirmasis video

Kol gausiu iš skirtingų šaltinių dalyvaujančių šiame cirke video įrašus ir visą medžiagą, tol ja dalinsiuosi. Žemiau pateikiu pirmojo susitikimo (virtualaus) video įrašą. Labai rekomenduoju būti pirma perskaičius visą blogpostą, kad geriau suprasti kas aiškinama.

Ir prisegu abu pristatytus dokumentus:

Ką daryti?

Ką daryti? Atsakymai yra du:

  1. Susitaikyti su tuo, kad ~ 5 mlrd. nueis “kam reikia” ir likusieji 1.3 mlrd. eurų bus pasidalinti kam ir kaip reikiami
  2. Skubiai suburti iš tiesų nepriklausomų NVO grupę iš daugybės narių, reikalauti, kad visi šie nariai dalyvautų visuose 5 pakomitečiuose, kaip pvz., Investuotuojų formumas… ir šiuose pakomitečiuose užvirti košės: nepraleisti projektų be kaštų ir naudos analizės. Ar bus įmanoma surinkti >50% kritinių narių į pakomitečius? Nežinau, ne nuo manęs tai priklauso, o nuo Jūsų - profsąjungos ir NVO!
  3. Reikalauti, jog į komitetus būtų įtraukti specialistai - Valstybės kontrolės auditoriai, LB ekonomistai, kurie padėtų pagrįstai vertinti siūlomas “koncepcijas”.

Ach ir dar, visi kas nori būti įtraukti į pakomitečius, rašykite emailu: investiciju.komitetas@cpva.lt, tai galioja ir Jums “Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinkle”!, į CC siūlau segti Vyriausybę ir savo partnerius profsąjungas!

Kitaip ir toliau “transformuosime” ekonomiką, kurdami LEZ’ams, kuriuose įisikūruios bendrovės nemoka jokių kapitalo mokesčių infrastruktūras už 105 mln. ir “kovosime su klimato kaita” įrenginėdami SGD terminalo papildomą įrangą.

Beja, kam įdomu, aks tie socialiniai partneriai, tai pradėjau klasifikuoti pagal grupinio emailo gavėjus: lentelė čia