2018 metų vasarą, dalyvaudamas Laisvės piknike, G.Nausėda pasisakė apie tai, jog didinti mokesčių nereikia. Reikia pirma didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir mokesčių administravimą. Suprask, nemoralu būtų didinti mokesčius nepadarius “namų darbų”. Praėjo metai, laimėti rinkimai ir G.Nausėdos patarėjas jau gieda kitokią giesmelę.

O tai kad valstybės funkcijos, gali būti nepakankamai finansuojamos, tai tiesą sakant, aš vis dar matau didžiulį klondaiką neefektyviai naudojamų lėšų valstybės lygiu ir kol mes tenai nesusitvarkysime: viešųjų pirkimų, viešojo valdymo efektyvumo, perteklinių mokyklų, deja reikia pripažinti ir perteklinių ligoninių, kol mes viso šito nesutvarkysime klausimas, ar yra labai moraliai pagrįsta tuos mokesčius didinti vien dėl to, kad turėti didesnę dalį perskirstomo pajamų per biudžetą.
Taip aš suprantu, kad mes norime pasiekti lygį, kurį turi pasiekusios kaimyninės šalys jau nekalbant apie Vakarų Europos šalis, kuriose tas santykis yra didesnis. Bet kaimyninės mūsų šalis neturi daug didesnės mokesčių naštos negu mes, tačiau surenka, perskirsto daugiau negu mes ir tai turbūt aiškiai atsako į klausimą, kad paprasčiausiai mes nesugebame susirinkti efektyviai administruodami mokesčius to, ką galėtume susirinkti, tiek GPMas tiek pelno mokestis, tiek PVM… (G.Nausėda)

Tačiau šiandien delfi.lt G.Nausėdos Ekonominės ir socialinės politikos grupės vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta keičia melodiją:

Mūsų biudžetas, palyginti su mūsų ekonomika, yra labai mažas. Turint tokį mažą rezervą, ribotus finansinius resursus, labai sudėtinga užtikrinti atlyginimus. Kai kurios srityse turime neefektyvias sistemas, vienas pavyzdžių – švietimo sistema, kur, palyginus su kitomis šalimis, mokyklų skaičius yra didelis, lyginant su gyventojų ir moksleivių skaičiumi. Bet antra monetos pusė yra mažas biudžetas ir labai riboti finansiniai resursai, tai abiem kryptimis reikia dirbti ir siekti pokyčių (delfi.lt)

Klausimas retorinis - kas nulėmė tokią požiūrio raidą? Ar pasikeitė G.Nausėdos požiūris, ar tai tiesiog S.Krėpštos nuopelnai, ar G.Nausėda joja ant populizmo bangos?

Šaltiniai: