Kas laimės Prezidento rinkimus?

Padarykime prielaidą, jog šiandien tiek I.Šimonytė, tiek G.Nausėda surinks tiek pat balsų (tarpusavio santykyje), kaip ir per pirmą turą, t.y. nei vienas negaus balsų iš kitų partijų, arba jeigu gaus, tai nepakeis judviejų gautų balsų tarpusavio santykio.
Įvertinus aktyvumą iki 18 val, ir truputi paskaičiavus…. tiesa, dabartiniame skaičiavime trūksta aktyvumo rodiklių iš užsienyje esančių konsulatų…. tačiau gaunamas toks galimas rinkimų rezultatas:

NAUSĖDA ŠIMONYTĖ
49.6 50.4

Žemiau: R kodas naudojamas skaičiavimui

#*******************************************************************************
# Paketų instaliavimas ir loadinimas ####
#*******************************************************************************
# apima dplyr, tidyr, ggplot...
if(!require(tidyverse)) install.packages("tidyverse"); 
suppressMessages(require(tidyverse))
if(!require(knitr)) install.packages("knitr")
suppressMessages(require(knitr))

#*******************************************************************************
# Duomenų iš VRK parsiutnimas ####
#*******************************************************************************
url <- "http://vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/904/1/1546/rezultatai/VN_904_1_1546.csv" 
# guess_encoding(url)
R1 <- read.csv(url, stringsAsFactors = FALSE, header = TRUE, sep="\t", fileEncoding = "UTF-16LE")

url <- "http://vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/904/2/aktyvumas/AK_904_2.csv"
# guess_encoding(url)
R2 <- read.delim(url, stringsAsFactors = FALSE, header = TRUE, dec=",")
         
#*******************************************************************************
# Duomenų apdorojimas 
#*******************************************************************************
R1 <- R1 %>% filter(PAVARDE %in% c("NAUSĖDA", "ŠIMONYTĖ"))%>%
  select(RPL_UNIKALUS_NUMERIS, PAVARDE, BALSU_VISO)%>%
  spread(PAVARDE, BALSU_VISO)%>%
  rename(R1_NAUSĖDA=NAUSĖDA,
      R1_ŠIMONYTĖ=ŠIMONYTĖ)

R2 <- data.frame(RPL_UNIKALUS_NUMERIS=R2$RPL_UNIKALUS_NUMERIS,
         
          R2_BALSU_SK=R2$is.viso,
          R2_svoris=(R2$is.viso/R2$RINKEJU_SKAICIUS))%>%
  full_join(., R1, by="RPL_UNIKALUS_NUMERIS")%>% 
  mutate(R2_NAUS=R2_svoris * R1_NAUSĖDA,
      R2_ŠIMO=R2_svoris * R1_ŠIMONYTĖ)%>%
  na.omit()

#*******************************************************************************
# Rezultatai
#*******************************************************************************
BALSAI <- data.frame(NAUSĖDA=round(sum(R2[,6])/sum(R2[,6:7])*100,1),
           ŠIMONYTĖ=round(sum(R2[,7])/sum(R2[,6:7])*100,1))
kable(BALSAI)

3 comments

 1. Povilas says:

  Deja visus Andriukaiciuninkus, Skvernelininkus, Tomasevskininkus ir t.t. pasiime Nausėda.
  Eilinius rinkimus lietuviai renkasi katę maiše, kuri gražiai visiems kalba. Gal šį kartą bus geriau? Not… 🙂

 2. Skaitytojas says:

  Beveik pataikėt su skaičiavimais.

 3. Mauras says:

  viskas priklauso nuo prielaidų, ar jos išeina toliau už wishful thinking ar ideologijos.
  Su non-evidence-based decision making politikoje susiduriam kasdien. Eilinis pvz. – Enmin ir Pwc daroma prielaida, kad elektros skirstymo rinkos liberalizavimas (per “nepriklausomus tiekėjus”) turės teigiamą poveikį ne vien “nepriklausomiems tiekėjams”, kurie veiklai tapus nereguliuojama iruždraudus ESO teikti paslaugą galiniam vartotojui užims ESO priklausiusią rinkos nišą ir ims konkuruoti. Ar ji pasitvirtins? Niekas nežino, bet Emnin jau taikosi užmauti eksperimentą Lietuvos elektros vartotojams ant galvos. Garantuotas poveikis – brangimas. Prielaidos ideologinės, skaičiavimų nulis.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: