Lietuvoje diskusija dėl to, ar keisti LR Darbo kodeksą, jame numatant prievolę mokėti atlyginimą tik pavedimu į darbuotojo sąskaitą kilo dar pavasarį. Darbdavių asociacijos puolė gintis ir teigti, kad ir taip jos jau visos moka tik pavedimu., bet… bet… ginant trečiųjų šalių darbuotojų interesus - negalima uždrausti mokėti atlyginimo grynaisiais, nes taip šiems darbuotojams yra geriau / patogiau. Vis dar vykstančios tolimųjų reisų vairuotojų apklausos preliminarūs rezultatai parodo kiek kitokį vaizdą. Seimas turi priimti LR DK projektą XIVP-419!

Tolimųjų reisų vairuotojų apklausa

Tolimųjų reisų apklausa pradėta vykdyti beveik prieš mėnesį. Ir nors atlyginimo mokėjimas pavedimu - labiausiai opiausias turėtų būti trečiųjų šalių darbuotojams, visgi į kvietimą atlikti apklausą labiausiai sureagavo Lietuvos vairuotojai.

Statusas / Pilietybė LT Kitos
Taip, dirbu 303 41
Taip, bet dabar esu atostogose 19 12
Nebedirbu vairuotoju Lietuvoje 103 13

Apklausa bus vykdoma ir toliau, nes trečiųjų šalių darbuotojai dalyvauti apklausoje yra raginami įvairiais socialinių medijų kanalais, taip pat pačių profesinių sąjungų, tad žemiau pateikiami tik išankstiniai rezultatai. Taip elgiuosi dėl to, jog 2021-06-22 Seime bus balsuojama dėl darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIVP-419, numatančio prievolę mokėti darbo užmokestį tik pavedimu.

Preliminarūs rezultatai

1. Dauguma vairuotojų palaiko atlyginimo mokėjimą tik pavedimu

Visiems respondentams buvo užduotas klausimas: “Kaip labai pritartumėte, jog Lietuvoje atlyginimai ir dienpinigiai būtų mokami tik pavedimu į sąskaitą?”, į kurį respondentai galėjo atsakyti skalėje nuo 1-visiškai nepritariu, iki 5-visiškai pritariu.

Remiantis išankstiniais duomenimis galima drąsiai teigti, jog absoliuti dauguma pritaria tokiam darbo kodekso pakeitimo siūlymui:

  • 89.1 proc. Lietuvių vairuotojų pritaria arba visiškai pritaria, jog Lietuvoje atlyginimai būtų mokami tik pavedimu
  • 90.9 proc. kitų šalių piliečiai-vairuotojai pritaria arba visiškai pritaria, jog Lietuvoje atlyginimai būtų mokami tik pavedimu

2. Darbuotojai mano, jog mokėjimas pavedimu galimai sumažins darbdavių piktnaudžiavimą

Apklausoje taip pat buvo klausiama: “Ar pritariate, jog atlyginimo ir dienpinigių pervedimas į sąskaitą sumažintų darbdavių piktaundžiavimą (pvz., neišmokamas visas, arba laiku nemokamas atlyginimas)?”, į kurį respondentai galėjo atsakyti skalėje nuo 1-visiškai nepritariu, iki 5-visiškai pritariu.

Remiantis turimais duomenimis galima teigti, jog absoliuti dauguma tiek Lietuvos, tiek trečiųjų šalių tolimųjų reisų vairuotojų pritaria šiam teiginiui.

  • 77.5 proc. Lietuvių vairuotojų pritaria arba visiškai pritaria, jog toks įpareigojimas sumažintų darbdavių piktnaudžiavimą
  • panašiai, t.y. 74.2 proc. trečiųjų šalių piliečių pritaria arba visiškai pritaria, jog toks įpareigojimas padėtų mažinti darbdavių piktnaudžiavimą.

3. Grynųjų poreikis

Toks tvirtas pritarimas Seimo narių siūlymui įpareigoti darbdavius mokėti atlyginimą ir dienpinigius pavedimu, labai aiškiai parodo, jog darbdavių atstovai dalyvaudami diskusijose Trišalėje taryboje atskleidė tik dalį tiesos: taip trečiųjų šalių darbuotojai turės poreikį išgryninti daugiau eurų, nes galimai taip jiems yra patogiau parsivežti atlyginimą namo. Tai parodo ir pačių respondentų atsakymai į klausimą: “Kiek vidutiniškai pinigų Jums reiktų išgryninti kiekvieną mėnesį, jeigu gautumėte atlyginimą tik pavedimu į sąskaitą?”

Visgi darbdavių (ypač transporto sektoriaus) aiškinimas, jog priešindamiesi tokiam įstatymo projektui, jie gina darbuotojų interesus - yra absoliučiai niekinis, tai paneigia patys darbuotojai. Todėl Seimas turėtų pritarti įstatymo projektui XIVP-419.