TV/radijo/žiniasklaidos laidos ir interviu

Laidos / interviu trukmė Skaičiuojamas pasiruošimo laikas Bendra trukmė Kaina
Iki 5 min 55 min 60 min 50€
Iki 15 min 105 min 120 min 100€
Iki 30 min 180 min 210 min 175€
Iki 60 min 240 min 300 min 250€
Kelionė Kaina
Telefonu / vietoje 0€
Atvykimas Vilniuje 25€
Lietuvoje Pagal susitarimą

Pranešimai konferencijose

Pranešimų konferencijose skaitymas lietuvių / anglų / vokiečių kalbomis, kartu paruošiant ir iš anksto pristatant skaidres, su teise jomis dalintis ir jas platinti:

Trukmė Kaina
Iki 15 min 200€
Iki 30 min 300€
Iki 60 min 500€
Kelionė Kaina
Atvykimas Vilniuje 25€
Lietuvoje Pagal susitarimą

Dalyvavimas darbo grupėse, ekspertinė veikla ir t.t.

Atvykimo mokestis + 50-100 eurų už kiekvieną pradėtą valandą, jeigu dalyvavimas nereikalauja išankstinio pasiruošimo.

Sąskaitos

Sąskaitas sutartoms sumoms išrašysiu pagal vykdomą individualią veiklą. Visos sumos bus apmokestintos laikantis LR įstatymų, o gautos pajamos bei užsakovas bus skelbiami viešai mano blogo “finansinėje ataskaitoje”.

Neįvykus renginiui, laidai ir t.t.

Jeigu sutartas interviu / dalyvavimas laidoje ar pan. neįvyksta ne dėl mano kaltės, užsakovas turės sumokėti visą iš anksto sutartą sumą, taip padengiant mano patirtas laiko sąnaudos ruošiantis.