Lithuanian-Economy.net
RSS Feed
 • Imituokime soc. dialogą trečia dalis - tegyvuoja korupcija

  Tekstas papildytas dėl soc. partnerių (ne) balsavimo

  Kas mane pažįsta žino, nemėgstu aš visų rėkaujančių puteikininkų, kurie nuolat klykia afera! afera! afera!, bet matydamas kas vyksta su „DNR planu Lietuvai“, kad ir kaip norėdamas nerandu kitų žodžių, apart „šimtmečio afera“. Socialinis dialogas, nėra joks socialinis dialogas, o biurokratinė dialogo imitacija, siekiant kuo greičiau pradėti įsisavinti pinigus. 6.3 mlrd eurų? Oi ne, DNR plano apimtis tik 1.3 mlrd eurų, nes kiti 4.8 mlrd, jau paskirstyti „kaip numatyta“. Bet pradekime nuo pradžių…

  Skaityti toliau... »

 • "Kaip miršta demokratijos" - recenzija

  „Kaip miršta demokratijos“? - labai geras klausimas, kuris ypač aktualus šiandien, stebint tai, kas vyksta JAV, stebint Lenkijos, Vengrijos atvejus, net, leiskite paminėti - Lietuvą. Kai nusipirkau šią knygą, tikėjausi gilios analizės, o svarbiausia - priežastinių ir pasekminių ryšių. Su 278 psl. knyga kankinausi daugiau nei mėnesį, didesnę laiko dalį ją ignoruodamas ir šnairuodamas į ją iš pykčio. Ir visgi pabandysiu parašyti kelis sakinius – recenziją, kuri galbūt padės apspręsti tiems, kas jos dar neskaitė, ar verta ją imti į rankas.

  Skaityti toliau... »

 • Imituokime soc. dialogą antra dalis

  Kaip vienas iš kreipimosi bendraautorių dėl DNR plano, pats kreipiausi į investicijų komitetą, jog būčiau įtrautkas į visus pakomitečius. Sulaukiau atsakymo iš Centrinės projektų valdymo agentūros! Laikykitės: “Liepos 10 dieną įvyko tarpinstitucinis ministerijų susitikimas, kurio metu buvo atrinkti socialiniai bei ekonominiai partneriai ir pakviesti dalyvauti Investicijų komiteto posėdžiuose pagal investicijų kryptis”. Kitaip tariant, susdo ministerijų atstovai ir visus praėjusiame blogposte minėtus dalyvius, pasiūlė patys. Čia jau darosi baisiau, nei baisu. Čia jau kvepia ne tik socialinio dialogo imitavimu, o labiau korupcija.

  Skaityti toliau... »

 • Milijardai paskirstyti, imituokime soc. dialogą

  Žemiau pateikiu iš šaltinių gautą LR Vyriausybės kvietimą atrinktiems soc. ekonominiams partneriams diskutuoti apie Lietuvos DNR plano įgyvendinimą. Kas peržiūrėjus krenta į akis? Du dalykai, praktiškai nėra PROFSĄJUNGŲ ir pagrindiniame pokomitete (“ekonominės infrastruktūros investicijų pokomitetis”) yra mažiausiai narių, nors būtent šis vienas pokomitetis kaip ir turėtų išdalinti apie pusę nuo visų 6.3 mlrd. eurų.

  Skaityti toliau... »

 • Laiškas LPS "Solidarumui"

  Nepaisant visų idėjinių žygių sėkmių ir nesėkmių LPS “Solidarumas” mane pakvietė skaityti pranešimo LPS “Solidarumas” ir EZA metinėjė konferencijoje. Žemiau pateiktas mano atsakymas. Nesupraskite neteisingai, pinigai reikalingi visiems dirbantiesiems, tačiau kartais - jie reikalingi kitiems labiau.

  Skaityti toliau... »

 • Atsakymas blogo skaitytojui

  Savaitgalį sulaukiau labai smagaus emailo, kuriame jaunas žmogus, su gera humoro doze ir deramu (savi-)kritiškumu, nebūdingu institucijai, kurioje šis žmogus studijuoja, klausia, ką pas mus išdarinėja bankų chief economists. Tad šiame trumpame komentare – atsakymas skaitytojui. Taip pat apie aukštąjį mokslą, knygas ir 15 amžiaus LDK BVP

  Skaityti toliau... »

 • Laikas mažinti viešąjį sektorių!!!

  Gyvename labai įdomiu laiku – dar nebaigėme atsitiesti nuo pirmojo karantino, skolinamės milijardus skatinti statybų sektorių, o ne investuojame į sveikatos apsaugos, švietimo sistemas, skolų našta nuguls visiems, o išlaidos bus įsisavintos kaip visada ir štai jau „niekada nebebus taip kaip buvo“ gąsdinimą galime guldyti į pastalčių. Nes mes vėl grįžome prie neo-liberalios politikos, kur kaštai socializuojami, o nauda individualizuojama.

  Skaityti toliau... »

 • Apie šūdamalą

  JGA mane pasikvietė pakalbėti apie tai, kaip sekėsi padėti profesinėms sąjungoms telktis vieningų tikslų link, tam kad ilguoju periodu turėtume kokybiškas paslaugas gyventojams teikiantį efektyvų, įgalintą, tvarų viešąjį sektorių. Aptarėme PS Vizija 2030 projektą ir jo subliuškimą, aptarėme naujausius raginimus PS siekti bazinio dydžio indeksavimo, taip užkertant kelią vyriausybės mulkinimui. Visgi manau, jog povandeninė srovė buvo viena, kalbėjome to nesakydami garsiai, kalbėjome apie šūdmalą.

  Skaityti toliau... »

 • Kodėl miršta viešasis sektorius Lietuvoje - pasaulio bambos mintys

  Šiame komentare apie tai, kodėl mūsų profesinės sąjungos vengia diskusijų apie viešojo sektoriaus BD indeksavimą, kodėl (galimai dėl rinkimų) LMS torpeduoja bendras profesinių sąjungų pastangas ir aukoja medikų interesus šiek tiek apie medikų atlyginimus ir profesines sąjungas bendrai. Tai paskutinių 6 mėnesių mano bendradarbiavimo su PS patirtį apibendrinantis komentaras.

  Skaityti toliau... »

 • Laiškas profesinėms sąjungoms "Dėl viešojo sektoriaus 2021m. bazinio dydžio ir BD indeksavimo"

  Žemiau pateikiamas laiškas, kurį šiandien (2020-05-31) išsiunčiau visais man žinomais profesinių sąjungų adresais. Laiške kreipiuosi į PS ir siūlau vienyti jėgas, jog nuo 2021 m. bazinis dydis, nuo kurio priklauso daugumos viešojo sektoriaus darbuotų atlyginimai būtų indeksuojamas. Jeigu PS nesivienys šiuo klausimus, esu įsitikinęs, jog Vyriausybė pareikš, jog šiuo metu (ištaškant milijardus statyboms), pinigų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimams nebebus.

  Skaityti toliau... »

 • Apie dekorkratiją Lietuvoje

  Šiame komentare pabandysiu atsakyti kodėl niekad profesinių sąjungų vietoje nebūčiau pasirašęs memorandumo, net jeigu tai didina darbuotojų gaunamas pajamas. Apie tai, kam prireikė PR’ezidentui memorandumo bei apie LSDP rinkiminį sąrašą, žinomų veidų sindromą ir menamą partijos atsinaujinimą. Nors labai norėtųsi, jog Lietuvos politinė sistema atitiktų demokratijos bruožus, kai šalies piliečių valią atstovaują išrinkti asmenys, deja kuo arčiau rinkimai, tuo labiau tai virsta dekoracija, todėl ir pavadinimas - dekor-kratija.

  Skaityti toliau... »

 • Viešas kreipimasis dėl Finansų ministerijos parengto Ateities ekonomikos DNR plano

  Profesinės sąjungos, asociacijos bei visuomenininkai pasirašė viešą kreipimąsi dėl Finansų ministerijos parengto Ateities ekonomikos DNR plano. Šį kreipimąsi pasirašančios organizacijos ir visuomenininkai kritikuoja, jog Finansų ministerijos plano priėmimo procesas neatitinka demokratijos kriterijų ir nėra skaidrus. Plane numatytos priemonės nėra pagrįstos skaičiavimais ir neatspindi Vyriausybės skelbiamo sieko transformuoti Lietuvos ekonomikos. Pasirašančios organizacijos ir visuomenininkai pasigendą saugiklių bei siekia, jog didesnė dalis numatomų išlaidų būtų investicijos į žmogiškąjį kapitalą, o ne betoną.

  Skaityti toliau... »

 • Profesinių sąjungų diskusija dėl Finansų ministerijos parengto Ateities ekonomikos DNR plano

  Finansų ministerija parengė “Ateities ekonomikos DNR planą”, kurio viešai diskusijai skyrė 5 dienas. Paskutinė diena piliečiams ir socialiniams partneriams pateikti siūlymus, pastabas - gegužės 25d. Todėl 2020-05-24 PS atstovai diskutavo dėl galimo bendro rašto, kurį pateiktų vieningai. Žemiau pateikiama rašto kopija bei įvykusios diskusijos video įrašas.

  Skaityti toliau... »

 • Kodėl kartais diskriminacija nėra neteisinga

  Prieš porą dienų į Facebook page įkėliau kopiją el. laiško, kurį persiunčiau mano žinomoms profesinėms sąjungoms. Finansų ministerijai paskelbus “Lietuvos DNR transformacijos” planą, PRezidentui pasiūlius PS pasirašyti bendrą su darbdaviais memorandumą dėl atlyginimų, kilo poreikis bendrai, suderintai profesinių sąjungų pozicijai. Visgi mano įrašas kai kuriems asmenims sukėlė nepasitenkinimą dėl galimo emigrantų, ar žmonių dėl pilietybės, tautybės, spalvos, ar to, kam jie leidžia savo pinigus, diskriminavimo. Tad manau, savo politkorektiškiems skaitytojams turiu paaiškinti, kodėl kartais diskriminacija nėra neteisinga. Šiame komentare apie ES, Judumo paketą, profesines sąjungas ir Lietuvos verslą.

  Skaityti toliau... »

 • Vyriausybės nekontroliuojami pinigų upeliai statybų sektoriui

  Finansų ministerija vakar pristatė “Ateities ekonomikos DNR planą” – dokumentą, kuris neva turėtų priminti priemonių planą, leisianti Lietuvos ekonomikai tvirčiau atsistoti po Covid-19 pandemijos, tačiau kad ir kiek bežiūrėčiau į šį PR mėšlo gabalą, vienintelė mintis kuri ateina į galvą, jog realiai šiuo planu yra panaikinami demokratiniai šalies valdymo principai, kaip juos numato LR Konstitucijos 67 str. Vyriausybė nors ir gavo Seimo įgaliojimą skolintis, toli gražu tai nereiškia įgaliojimo taškyti pinigus be jokios atskaitomybės. Vyriausybei panorėjus, Šapokai paliepus, teka milijonai statybų sektoriui. Labai linkėčiau, kad opozicijos atstovai šį komentarą perskaitytų (dar geriau FinMin dokumento originalą) ir gerai pagalvoję užduotu sau klausimą, ar jie dar ką nors daro Seime?

  Skaityti toliau... »

 • 200 eurų pensininkams, 15 proc. GPM, ar visgi +50 eurų NPD?

  Gegužės 7 d. Seime priimtas sprendimas rugpjūčio mėn. skirti vienkartinę 200 eurų išmoką pensininkams. Tačiau apie galimą tokio įstatymo vetavimą užsiminė PR’ezidentas G.Nausėda, kurio patarėjai dar gegužės 6 d. susitiko su profsąjungų atstovais aptarti galimybės “tik šiems metams” mažinti GPM nuo 20 proc. iki 15 proc. Gegužės 12 d. Premjeras S. Skvernelis sureagavo teigdamas, jog vietoj GPM mažinimo, sutiktų diskutuoti apie NPD didinimą. Šiame komentare apie tai, ką geriau iš šių alternatyvų rinktis bei apie galimas kitas alternatyvas.

  Skaityti toliau... »

 • Kabinetas 339 – ar verta skaityti?

  Užvakar prisėdau prie knygos “Kabintas 339” ir perskaičiau ją kone vienu prisėdimu. Knyga tapo kultine Lietuvoje ir rašant šį komentarą, vis dar buvo top 50. Tad nusprendžiau pasidalinti savo įžvalgomis apie ką ši knygą, kodėl taip lengvai skaitosi ir ar vertą ją skaityti dar jos neskaičiusiems.

  Skaityti toliau... »

 • Atsakymas ŠMSM viceministrei J.Urbanovič ir pedagogų bendruomenei dėl LŠDPS reikalavimų

  Šis komentaras skirtas dviem auditorijoms – visuomenei skirta pirma dalis, kurioje aptariu su kokiomis problemomis susiduria švietimo sistema, kodėl dalis švietimo profsąjungų pasitraukia iš kolektyvinės šakos derybų ir kaip korupcija ir abejingumas griauną mūsų tautos ateitį.
  2020-03-05 ŠMSM derybų metu viceministrė išsakė mintį, jog teikiami LŠDPS reikalavimai yra „vėjai“, tad antroje dalyje pateiksiu savo teiktus ir LŠDPS perimtus reikalavimus bei argumentuosiu, kodėl šie reikalavimai nėra „vėjai“. Kadangi viceministrė neturi laiko, tai atsakymas jai – taip aš norių (ir tikiuosi didesnė dalis LŠDPS), reformuoti švietimo sistemą, o jeigu reikia ir visą viešąjį sektorių. Neturint kokybiško švietimo sektoriaus – Lietuva ateities neturi ir užuot purkštavusi apie pijarą (dėl filmavimo) ir neįveikiamus dalykus, geriau ji tegul teikia konstruktyvią kritiką, nes imtis darbų reikia dabar. Taip pat noriu pabrėžti, jog šiame komentare aš išsakau tik savo asmeninę nuomonę, kuri nebūtinai atspindi pedagogų, LŠDPS ar kitų asmenų nuomonę. Tai ne asmeninis puolimas prieš ką nors, o visos situacijos kritiška (savi-)refleksija.

  Skaityti toliau... »

 • Za rodinu, tovarišči!

  Pastaruoju metu žiniasklaidoje labai linksniuojamas post-sovietinis palikimas – medžioklės. Antai ten verslo ir politikos lyderiai tariasi, šnekasi ir t.t. Man kyla vienintelis klausimas, kaip toks post-sovietinis palikimas atsirado Jungtinėje Karalystėje, JAV bei kitose šalyse, kur į medžiokles renkasi panaši publika? Aš neteisinu nei medžioklės, nei jos metu (ar po jos) vykstančių pokalbių. Manau LSDP Lietuvoje galėtų irgi pakomentuoti, ką Ž.Balčytis darė medžioklėje su J.Pangoniu. Bet šįkart apie tikrą post-sovietinį palikimą - „visuomeniniais pagrindais“, kurį reiktų pervadinti “za rodinu”, gal atprastume tada juo naudotis?

  Skaityti toliau... »

 • 2020-02-13 PS susitikimo santrauka

  2020-02-13 susitikimo metu buvo iš esmės patvirtinas būsimo dokumento karkasas, t. y. kokios temos ir potemės turėtų sudaryti būsimą dokumentą. Susitikimo metu buvo sudarytos 2 sektorinės grupės: švietimo ir sveikatos apsaugos, kurios tarpusavyje turės diskutuoti darbo normų ir tinklo klausimus. Susitikimo metu pradėta pirminė diskusija apie valstybės paramą profesinėms sąjungoms

  Skaityti toliau... »

 • Mintys po piketo...

  Šiame komentare, noriu apibendrinti paskutinės savaitės nuotaikas – džiaugsmą, jog Ž.Maurico kritika priimta su milžinišku palaikymų mokytojų tarpe, dar didesnį (vaikišką) džiaugsmą surinkinėjant karkasus plakatams ir tam tikrą nusivylimą, kai eini piketuoti kone vienas už tuos, kuriems to labiausiai reikia. Šiame komentare, šiek tiek filosofijos, šiek tiek (savi-)kritikos ir šiek tiek įžvalgų ir apie asmeninį darbą/studijas ateityje. Komplikuotas ir emocijų kupinas kratinys minčių, kaip ir dera, po tokios savaitės.

  Skaityti toliau... »

 • Apie rytojaus Pietų pertraukos piketą

  Norėjau trumpai paaiškinti, kodėl einame rytoj piketuoti ir replikuoti į kai kuriuos komentarus, kurių susilaukė šis kvietimas mokytojų grupėse. Piketas nėra už mokytojus, bet UŽ VISĄ VIEŠĄJĮ sektorių ir prieš bankų ir PR’čikų kišimąsį į viešojo sektoriaus politikos formavimą Lietuvoje.

  Skaityti toliau... »

 • Pietų pertraukos piketas: „Pagerbkime mirusias bankinio ekonomisto smegenis“

  Praėjusį sekmadienį parašiau komentarą – atsakymą į Luminor banko vyr. ekonomisto dr. Ž.Maurico pasisakymus dėl pakankamai padidėjusių mokytojų atlyginimų. Komentare taip pat kviečiau švietimo profesines sąjungas padaryti akciją ir pagerbti vainikais mirusias ekonomisto smegenis ir taip atkreipti visuomenės ir kartu žiniasklaidos dėmesį į tai, jog privataus verslo interesus atstovaujantys bankų PR’čikai formuoja klaidingą visuomenės ir kartu politikų nuomonę apie tikrąją situaciją Lietuvoje. Taigi KVIEČIU pilietiškus asmenis į pietų pertraukos piketą: „Pagerbkime mirusias bankinio ekonomisto smegenis“

  Skaityti toliau... »

 • Ar mokytojų atlyginimai tikrai jau pakankami? Atsakymas dr. Ž.Mauricui

  „Mokytojų atlyginimai nebėra jau tokie maži“, pareiškia Luminor vyriausias ekonomistas (PR’čikas) dr. Žygimantas Mauricas delfi.tv laidoje. Suprask – mokytojai, kiek gavote pakanka, o mokytojo, kaip „prestižinės“ profesijos, dabar jau reikia siekti nebe pinigais, o kitais būdais. Mano pasiūlymas mokytojams (ne nejuokauju, rimtai) gal darom akciją ir nešam vainikus prie Luminor, pagerbti mirusias pono „vyr ekonomisto“ smegenis (arba realybės jausmą)? Vasario 14 - manau tam būtų ideali diena… (laukti iki lapkričio 1 per ilgai…prikalbės kitų nesąmonių). Šiame komentare išsamiai pasistengsiu pagrįsti faktais, kodėl dr. Ž.Mauricas klysta ir klaidina visuomenę.

  Skaityti toliau... »

 • Ad-hoc dienos komentaras

  Negaliu susilaikyti nuo trumpo Ad Hoc komentaro apie dvi temas: apie tai kaip ruošiama VYAARSLĄ atleisti nuo pelno mokesčio ir apie transporto sektoriaus sukuriamą pridėtinę vertę.

  Skaityti toliau... »

Justas Mundeikis
Justas Mundeikis

Ekonomistas, blogger'is ir duomenų mokslininkas

Tel. / Signal: +370 619 68973

Email GitHub

TOC
Pavaišink autorių kava
Per platformas
Paypal.Me
arba banko pavedimu:
Gavėjas Justas Mundeikis
IBAN LT79 3500 0100 0418 3482
Swift kodas EVIULT21
Prenumeruoti naujienlaiškį