Jau esu analizavęs VLK skelbiamą gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio statistiką. Problema su šia statistika, jog ji taip apibendrinta, kad daryti prasmingas išvadas iš jos neįmanoma. Daug kas nustebs sužinoję, jog VLK duomenis apie ASP įstaigų atlyginimus gauna kiekvieną mėnesį ir gauna ne tik gydytojų ir slaugytojų, bet it kitų ASP paslaugas teikiančių specialistų, administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio fondo, darbuotojų skaičiaus ir etatų skaičiaus įverčius. Manote jie skelbiami? Kol kas dar ne….

VLK direktoriaus įsakymas

2015 m. balandžio 28 d. buvo parsirašytas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas (Nr. 1K-106), kuriuo numatoma, jog ASP įstaigos kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 18 dienos teikia teritorinėms ligonių kasoms praėjusio mėnesio Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį - ataskaitą, kurioje yra nurodomi šie duomenys:

 1. ASP įstaigos pavadinimas
 2. ASP įstaigos lygmuo
 3. ASP įstaigos juridinio asmens kodas
 4. ASP įstaigos identifikavimo kodas privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis
 5. savivaldybė, kurios teritorijoje ASP įstaiga (jos pagrindinė buveinė) yra
 6. ASP įstaigos steigėjas;
 7. teritorinės ligonių kasos, kurios veiklos zonoje yra ASP įstaiga (jos pagrindinė buveinė), pavadinimas Šie rodikliai:
 8. ASP įstaigos darbo užmokesčio fondas
 9. fizinių asmenų skaičius
 10. užimtų etatų skaičius

yra pateikiami išskaidyti pagal 5 darbuotojų grupes:

 • Administracija
 • Gydytojai
 • Slaugytojai
 • Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
 • Kitas personalas

Taigi, nors šie duomenys yra toli gražu ne optimalūs - nes nėra renkama statistika apie profesijas, o vien po “gydytojų” kategorija patenka ir chirurgai ir rezidentai ir dar apie 80 skirtingų profesijų gydytojai, kaip ir nėra renkami duomenis apie etatinį atlyginimą, priedus ir priemokas - tad negalima identifikuoti, ar pvz., chirurgas uždirbęs dukart daugiau vienoje ligoninėje nei kitoje, tiesiog uždirba daugiau, ar dirba nuolat naktimis ir sekmadieniais, kai taikomas kitoks atlyginimo tarifas, ar dėl to, jog gauna įstaigos vadovo nuolat skiriamas premijas, nes yra jo giminaitis…

Bet visgi, net šie duomenys: skaidymas pagal darbuotojų grupes (administracija, gydytojai, slaugytojai, kiti ASP paslaugas teikiantys darbuotojai ir kiti darbuotojai), dirbančiųjų skaičius, etatų skaičius, jau leistų skaičiuoti realius šalies, savivaldybių, apskričių vidurkius.

Tai leistų profesinėms sąjungoms ir asociacijoms lengviau identifikuoti nedorą ligoninės vadovybės elgseną, kai galimai administracijos atlyginimai auga sparčiau nei kitų darbuotojų. Leistų geriau vertinti administracijos “aparato” pūtimąsi kai kuriuose įstaigose.

VLK pradės skelbti

Įvertinęs net šių ribotų duomenų naudą, dar šių metų sausio 13d. išsiunčiau raštą VMI (kopija čia), kuriame paprašiau, jog visi turimi duomenys būtų pradėti skelbti viešai ir atvirai, jų neagreguojant. Neskelbti ligoninių vidurkių, o skelbti skaičius ir duomenis, kaip jie yra surenkami ir skelbti visų darbuotojų grupių duomenis bei daryti tai kas mėnesį.

Mano nuostabai, 2021-02-10 VMI savo rašte (Nr.: 4K-1289) atsakė:

Wow, galvoju, faina….? Nors kodėl rašte tik gydytojai ir slaugytojai, kai įsakyme ir administracija, bei kitos darbuotojų grupės?

Nes štai forma, kurią pildo ASP įstaigos kas mėnesį:

Tik tak, tik tak… 4 mėnesiai…

Ir taip aš tebegalvoju iki šiol. Praėjo 4 mėnesiai nuo atsakymo gavimo, tačiau VLK tinklapyje iki šiol nėra visų nuo 2015m. surinktų mėnesinių ASP įstaigų pateiktų originalių duomenų!!!

Kvietimas rašyti užklausas VLK

Atsižvelgiant į tai, kad VLK pasižadėjo teikti duomenis viešai ir atvirai, kviečiu visas sveikatos sektoriaus profesines sąjungas ir asociacijas reaguoti į tokį VLK neveiklumą ir rašyti užklausas, klausiant, kada bus pradėti teikti visi originalūs mėnesiniai ASP teikimai rodikliai.

Primenu, jog svarbiausia, kad duomenys:

 • būtų mėnesiniai (leidžia įvertinti politikos sprendimų įtaką)
 • apimtų visas darbuotojų grupes (administracija, gydytojai, slaugytojai, kiti ASP paslaugų teikiantys darbuotojai ir kiti darbuotojai)
 • būtų pateikiami surenkami duomenys, kiekvienos darbuotjų grupės (ankstesnis punktas) darbo užmokesčio fondas, darbuotojų skaičius, etatų skaičius, o ne agreguoti vidurkiai, kaip yra daroma dabar.

JGA , LPSK, LMS, Solidarumas ir kiti - reaguosite?

O gal pradėkime dirbti ties…

O gal laikas pradėti kalbėti apie detalesnės statistikos rinkimą viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims? Kaip gi vertinti, ar Vyriausybė laikosi 3 VDU pažado gydytojams ir 1.5 VDU pažado slaugytojams?

O gal pradėkime ir apie sektorinius MMA kalbėti? Kodėl valstybė turi viena rūpintis, jog Lietuvoje adekvatų atlyginimą uždirbtų slaugytojai? Didinant jiems atlyginimą viešajame sektoriuje, o privatus sektorius, gali sau leisti siūlyti ir MMA+grašius?

Sektorinis MMA: gydytojams, slaugytojams, kitiems ASP paslaugas teikiantiems darbuotojams, kuris būtų taikomas ir viešame ir privačiame sektoriuje padėtų užtikrinti atlyginimų grindis, sulygintų sąlygas visoje Lietuvoje, padėtų pritraukti daugiau trūkstamos kvalifikacijos darbuotojų į regionus ir bendrai, prisidėtų prie taip trūkstamų slaugytojų pritraukimo į darbo rinką. Argi po COVID19 pandemijos - tai yra taip utopiška, kai ant šių žmonių nugulė visos visuomenės egzistavimo klausimas?