Šioje komentarų serijoje (“Kodėl LSDP pralaimėjimas yra Lietuvos kairės laimėjimas?”) noriu išdėstyti mintis ir pabūti velnio advokatu, argumentuodamas, jog LSDP prakišimas 2020m. Seimo rinkimuose, buvo į naudą ne tik pačiai LSDP bet ir visai kairei Lietuvoje. Iš karto noriu pabrėžti, nesu politologas, todėl nesiūlau vertinti mano nuomonės kaip teisingos, objektyvios ar panašiai. Esu kairių pažiūrų, tebūnie demokratinis socialistas, tebūnie liberalus Marxistas, galų gale tai etiketės, o ne turinys. Bet man rūpi, kas Lietuvoje vyksta su kairia politika, arba būkime nuoširdūs, su politika, kuri imituoja būti kairia. Šioje dalyje - akistata su LSDP, kurioje pabandysiu glaustai išdėstyti, kas yra negerai su LSDP, nes tik suprantat ligos priežastis, galiu leistis į apmąstymus, kaip tą ligą gydyti.

1. Akistata su LSDP

1.1. Kairė nėra kairė

Lietuvoje kažkodėl yra įprasta “kairės” etiketę priklijuoti visiems, kurių politiniuose lozunguose atsiranda bent krislelis socialinės politikos apmatų. LSDP yra “kairė” ko gero vien dėl to, jog pas juos raudona rožė fone ir Sysas nepavargstamai kalba kažką apie progresinį apmokestinimą. Taip vertinant, gaunasi, jog žymusis aukštas ir gražus Daukanto aikštėje sėdintis bankinis PR’čikas irgi yra kairysis - na pasisako už kažkokias lygias galimybes, didesnį biudžetą (mokesčių ir BVP santykį). O Valstiečiai ‘žalieji’ - tai jau kairių kairė - didino pensijas, vaiko pinigus, va žiūrėk labiau apmokestinti bankus ir prekybos centrus pasinešę buvo.

Apmaudu. Apmaudu dėl žiniasklaidos, kuri kudakuoja kaip višta dedeklė, tik ko gero čia dabar ką tik įžeidžiau vištą, nes mokslininkai nustatė, jog pasirodo šis gyvūnas dar ir ganėtinai protingas, emptaiškas ir t.t. Mūsų žiniasklaida - anaiptol, jai ir LSDP ir DP ir LVŽS - kairios partijos. Todėl nuolat buvo kalbama apie galimą šių partijų koaliciją, na juk visos “kairios”.

Viename savo video, labai aiškiai išdėsčiau, kas, remiantis “Mano Balsas LT” apklausos rezultatais, yra arti ko: nei DP, nei LVŽS nėra arti LSDP:

Ko pas mus trūksta, tai bendro supratimo kas yra kairė, jog tai nėra vien tik lygios galimybės, terminas kurį iš kairės dienotvarkės pasivogė dabartinė Premjerė Šimonytė, tai yra kur kas daugiau - tai pagarba žmogui, tai lygiateisiškumas, tai įtrauki socialinė ir ekonominė šalies raida, kuri turi būti tvari ne sekančius 5 metus, bet sekančius 150 metų. Tai ne tik progresiniai mokesčiai, tai protingi mokesčiai, galų gale tai ne darbuotojų teisių lobizmas, o visų gyventojų atstovavimas. Suprantama, negalima tikėtis, kad kiekvienas kairės politikas bus šių idealų atvaizdas, tikrai ne, bet šių idealų išpažinimas, jų siekimas, turėtų būti kiekvieno kairės politiko kasdieninėje darbotvarkėje.

1.2. Situacija LSDP

O kokia yra situacija iš tiesų?

LSDP garbės pirmininkas A.Sakalas varo tiradas apie tai, kaip partijos yra uzurpuotos neoliberalios ideologijos ir linki R.Dagiui sėkmingai “atkurti krikščionių-demokratų partiją”. Apie šią homofibinę tiradą 2019 metų liepos mėnesį rašiau čia.

Čia tik viena A.Sakalo citata iš delfi.lt

Ar jų dar yra TS-LKD gretose, jei jie nepasako savo pozicijos net, pvz., dėl homoseksualių šeimų. Neįvertina to, kad homoseksualizmo politika naikina pačią visuomenę ir kaip tokia negali būti laikoma norma, o ne anomalija. Nesigirdi krikdemų balsų vertinant gėjų demonstracijas – ar tai kova už savo teises, ar reklama jaunimui: žiūrėkite, kokie mes linksmi, energingi ir šiuolaikiški, ateikite pas mus greičiau. Galėtų krikdemai atsiklausti vaikų, ar jie nori turėti ir mamą ir tėtį, ar jiems tinka ir dvi mamos arba du tėčiai.

Homofobija nuo tokio “garbės” pirmininko dvokia kaip išvietė vidurvasaryje. LSDP pirmininko pasirinkta reakcija - jokios. Neva ir taip visiems aišku, už ką LSDP. Tikrai? Visiems aišku? Tokį garbės pirmininką į garbės tribunolą, o tada garbės kulkomis iš partijos išvaikyt reiktų ir tikėtis, kad ES Parlamento socdemų frakcija apie tai nieko nesužinos :D

Bet grįžkime prie naujesnių “partijos” naujienų.

Per paskutinį LSDP tarybos posėdį, du pasisakymai buvo superiniai, tad juos idedu video formatu.


Apibendrinti galima būtų taip:

  • LGBTQ teisės = vaivorykštinės kepuraitės
  • Žolės dekriminalizavimas = blogis
  • Lietuvos ir LSDP ateitis - kaimas
  • Vertybinis stuburas blogai, nes atima balsus. Duoda, tylėkit!

Ir taip, čia kalba ne kokie eiliniai LSDP Balbieriškio skyriaus veikėjai, ne, čia kalba LSDP tarybos nariai, netgi kandidatas į merus! Su kaire ideologija šie asmenys turi tiek pat, kiek Kepenis su medicina.

Prisimenat, kas yra kandidatavęs į LSDP pirmininkus? Mindaugas Sinkevičius. Gaila, jo pasisakymas pastringa labai nevietoje, nes įžvalgas, kaip atgaivinti LSDP, būtų buvę labai įdomu išgirsti. Bet politiko vertinimas, jog LSDP devalvuojasi iki politologų būrelio yra labai įdomus. O kuo partija turėtų būti? Šėrykla saviems? Na taip, kad šėrykla saviems, tai akcentuoja jau kiti, aiškindami, kaip Seimo nariai, turėjo padėjėjais įdarbinti ne “savus savus”, o “partijos savus”.

Tai Mindaugai, sakote, kad diskusijų partijai nebereikia? Nereikia, jog partija virstu politologų būreliu. O nemanote, kad jeigu LSDP pradžiai virstų politologų būreliu, būtų bent kažkokia pažanga? Ta prasme, būtų bent judama demokratijos link?

Nes pripažinkime, su Demokratija, dabar lsDp neturi labai ką bendro. Lazutka, vardan vardo t.y. geresnių šansų patalpinimas nr 5 į rinkiminį sąrašą. Jo vieta sąraše nejudinama. Vaidas Navickas, kuris parašiutu nusileido Lietuvoje, vienu metu flirtuodamas su TS-LKD, vienu metu planuodamas dešinės Think-Tank’o su Milda Dargužaite kūrimą - gauna iš LSDP 15 vietą, kuri irgi, nejudinama. “Prezidiumo sprendimas”? Dcimakracija kaip pas Uspaskicką :D

Norite pasakyti didžiausia narių skaičiumi partija neturi nei vieno “ekonomisto”. Vaidas nėra ekonomistas, todėl kabutės, panašių su kabutėmis ar be jų turėjote ir ko gero galėjote rasti savo tarpe. Apie kitus keistus nejudinamus numerius, aš geriau net patylėsiu. Kairė turėtų mums visiems asocijuotis su demokratija, su diskusijomis ir įtraukiu idėjų karu, na bet taip, kam tas politologų būrelis ne prie širdies. Ir tik nesakykite, kad niekas apie Vaida jūsų neperspėjo… :D

Kaip ir kam, tos investicijos į jaunimą? Kai 2018 metais sutikau prisidėti prie LSDP gairių rašymo, sutikau su sąlyga, jog kai baigsiu savo dalis, noriu jas pristatyti LSDP jaunimui. Turėti susitikimą su jaunimu iš visos Lietuvos, jiems pristatyti kaip aš ką matau, ką siūlau ir apturėti išsamią diskusiją su jais apie tai, kaip jie tai mato, kur galbūt aš kažką ne taip matau, arba pamirštu ar praleidžiu. Toks buvo žodinis susitarimas. Parašyt parašiau, jaunimo nemačiau, diskusijų nebuvo. Na ne man ateiti ir aiškinti kodėl tai yra svarbu. Kodėl reikia dirbti ir kodėl reikia klausytis jaunimo… čia jau nebe apie demokratiją, o apie įtraukią organizacijos raidą ir investavimą į žmogiškąjį kapitalą.

Iki pat Gintauto atsistatydinimo laukiau, kol Gintautas įvykdys ir kitą savo “pažadą” ir pradės mokymus partijos nariams. Long story short - idėja buvo paprasta ir gimusi per 20 minučių kelionės kartu automobilyje: organizuoti partijos nariams, ne tik jaunimui, įvairius mokymus apie ekonomika, raštvedybą, finansus, istorija, filosofiją ir t.t. Nariai dalyvaudami užsidirbtų “medalius” ar kokius nors bonus punktus ir tokiems asmenims ateityje būtų teikiama pirmenybė sąrašuose, skyrimuose ir t.t. Iš vienos pusės, tai skatintų partijos narius aktyviai gilinti žinias, tobulintis, o tai gerintų partijos įvaizdį visuomenėje bei partijos veiklos efektyvumą, iš kitos pusės, ko gero, tai sudarytų daugiau sąlygų jaunimui prasikalti pro visus Sysus, Sinkevičius, Olekus ir Vėsaites. Idėjos buvo, žmonės, kurie padėtų tą planą paversti kūnu irgi buvo, dėl ko idėjos ir liko idėjomis - nežinau. Tai buvo paskutinis kartas, kai su Gintautu kalbėjomės gyvai.

Ir kad jau prakalbom apie laisves, tai prisiminkime, kiek kartų LSDP yra argumentavusi, viešai pristačiusi ir gynusi kokį J.Assange, kaip dažnai LSDP yra kritikavusi JAV, kuri vykdo karo nusikaltimus? Nekalbu vien tik apie sąjungininkų Afganistano ar Irako kare padarytus karo nusikaltimus, bet kalbu ir apie tai, kad JAV svetimose teritorijose bombarduoja jai nepatinkančius asmenis. Kur LSDP, kur LSDP narių sėdinčių ES Parlamente vieši pasisakymai šiomis temomis? Kur parlamentiniai tyrimai, ar Lietuvos kariai nevykdė karo nusikaltimų? O kiek ex karių, kurie šiuo metu turi PTSD ir kaip jie gydomi, Jums žinoma? Ai tiesa, sovietų laikais nebuvo sekso, mūsų laikais, kariai neturi psichologinių problemų… Pasakysite viskas po 9 užraktais? Tai pirmyn, tam Seime ir sėdite, kad galėti daryti atitinkamus tyrimus, kelti diskusijas ir siūlyti sprendimus.

VSD pasiklauso visokių MG Baltic pletkalų metų metus. Jums tai nekelia klausimo, dėl legitimumo? Ar deramai vykdoma parlamentinė kontrolė? Kuo baigėsi skandaliukas, dėl Nausėdos aplinkos tikrinimo? Nebeįdomi tema? Suprantama, lengviau apie progresinius mokesčius pakalbėti…

Ir tik nesakykite, kad kapstausi štai per senienas… paimkime kelių dienų skandaliuką - “pašalpiniai neatidirba”, nes gauna dabar darbo paieškos išmoką, tai viešųjų darbų dirbt atsisako, skandalas. LNK žurnalistės citata:

Per pandemiją pašalpų gavėjai nevargsta, jie gauna pašalpas, už kurias nereikia atidirbti – rojus kaip niekada.

Čia jums viskas gerai? Čia ne žmonių žeminimas, kai jie už 120 eurų, turi dirbti, darbo priemonių, aprangos negauna, o nelaimingi atsitikimai ar kiti darbo metu nutikę įvykiai būna ne darbo metu, nes juk, nedirba? Bet teisingai, didžiausia partija, neturi kas tuo užsiimtų, domėtųsi…. visai pamiršau…

Baigiamais žodis akistatai

Pripažinkime: LSDP nėra kairės partija, tai būrelis, savo siaurus interesus atstovaujamų individų, kurie dėjo skersą ant kairių vertybių, nes valgyt norisi šiandien, o ideologiniai apsektai, reikalingi tik tiek, kiek jie parūpina saugų darbą. Taip partijoje yra gerų, dorų, idealistų… bet dauguma, panašu, jog va tokia:

Partijos atsinaujinimas, buvo bandymas viešaisiais ryšiais keisti šitą kloaką. Iš anksto pasmerktas reikalas. Spėju, kad kokiems 70-80 proc. partijos narių, žmogaus teisės, vertybės, sąžiningumas, įtrauktis bei klimato kaita yra labiau keiksmažodžiai arba “mada”, o ne jų darbinė agenda.

Man nuoširdžiai gaila Gintauto, kuris bandė keisti, gal net turėjo vilčių kad tai pavyks. Bet nepavyks. Nepavyks ne dėl to, kad Mr. Positive, daug kalba, mažai daro, o dėl to, kad visa bazė yra supuvusi kaip kelmas ir tikėtis, kad iš puvėsių išskobt Nojaus arką - naivu.

Todėl manau, jog yra labai gerai, jog ši partija nelaimėjo rinkimų, nes bebryno mums reikia mažiau. Bebrynas, kuris buvo, yra ir bus šios partijos “stuburas”, nėra progresyvus kairysis. Todėl jo egzistavimas de facto užkerta kelią ateities kairių partijų kūrimuisi. O jog mažos partijos gali būti efektyvios - pastarieji rinkimai parodė labai akivaizdžiai.

Bet apie 2020m. Seimo rinkimų pamokas kairei, kitame blogposte…