Artėjant 2020m. Seimo rinkimams manau daugeliui kyla rimtas klausimas; “Už ką balsuoti?” Išsamiai atsakyti į šį klausimą vieno komentaro rėmuose - misija neįmanoma. Todėl pradedu komentarų “Už ką balsuoti viešojo sektoriaus darbuotojams?” seriją. Serijos tikslas, pažiūrėti į rinkimų programas, lozungus per viešojo sektoriaus darbuotojų prizmę. Šiame įraše, pirminė partijų atranka. Bei video, kuriame aptariu manobalsas.lt testo klausimus.

Kodėl VS?

Lietuvoje viešajame sektoriuje dirba ~381 tūkstantis gyventojų, t.y. ~ 17 proc. rinkėjų. Todėl akivaizdu, jog viešojo sektoriaus interesas turėtų atsispindėti visų pagrindinių partijų programose. Tačiau viešojo sektoriaus interesas nėra vien tik viešojo sektoriaus darbuotojų interesas. Stiprus, efektyvus, modernus viešasis sektorius yra kertinis akmuo, ką jau kertinis akmuo, nešančiosios sienos arba kolonos, visai valstybes socialiniai bei ekonominei raidai. Tik turint išsilavinusią, sveiką, saugią ir teisiškai apgintą visuomenę, galime tikėtis spartaus bei įtraukaus ekonominio augimo, socialinės darnos. Verslas nuolat giriasi, esą verslas sumoką mokesčius, tai jų interesai turi būti pirmi. Bet verslas pamiršta, jog verslas be žmonių (darbuotojų ir pirkėjų) išvis neegzistuotų…

Pirminis vertinimas - partijų atranka

Už ką balsuoti? Tai grynai vertybinis klausimas. Tačiau prieš pasakant už ką balsuoti, ko gero lengviau pradėti nuo to, už ką nebalsuoti. Tad šiame komentare padarysiu nedidelę partijų atranką. Pirminei apžvalgai naudojuosi 15min.lt pateikiamais 15 punktų, kuriuos, jeigu teisingai suprantu, surašė 15min.lt žurnalistai iš įvykusių partijų prisistatymų. Galima ginčytis, ar šie punktai geriausiai atskleidžia partijas ar ne. Mano supratimu, jeigu partijos atstovai pasirinko tam tikrus akcventus savo pristatymuose - tai patys kalti už tai ką pasirinko, ar ko nepasirinko. Todėl manau, jog 15 punktų, vertinimas yra lengviausias būdas pirminei atrankai.

Sekančiuose blogo komentaruose koncentruosiusi tik į, po šios atrankos, išlikusias partijas.

Metodika

Žemiau pakomentuosiu kiekvienos partijos punktus. Aiškumo dėlei:

 • “OK” reiškia, jog iš esmės sutinku
 • “NE” reiškia kategorišką nesutikimą
 • ”??” reiškia, jog nesuprantu, arba trūksta aiškumo
 • ”-“ reiškia, jog arba neturiu kompetentingos nuomonės
 • kartais sarkastiškai pakomentuoju pavienius punktus
 • “KO” kriterijus, reiškiantis partijos atkritimą

KO (iškritimo) kriterijai:

 • antidemokratiškumas, nepagarba teisės viršenybei
 • nacionalistinės apraiškos (“Lietuva lietuviams” ir pan.)
 • žmogaus teisių ribojimas arba lygių teisių nepripažinimas
 • ekonominės logikos stoka

Prie partijos pavadinimo ir numerio parašau, ar partija bus toliau analizuojama (IN) ar iškrenta (OUT) bei keliais sakiniais apibendrinu susidariusį įvaizdį.

Skaidrumo dėlei

Noriu atkreipti dėmesį, jog rašydamas šį komentarą neketinu būti apolitiškas ar neutralus, t.y. aš esu kairiųjų pažiūrų, su tokiomis vertybėmis kaip (žr apačioje video su manobalstas.lt testu) :

 • didelis, stiprus viešasis sektorius
 • atitinkamai didelis mokesčių ir BVP santykis įgalinantis viešąjį sektorių
 • piliečių pasitikėjimas vienas kitų ir asmeninės laisvės
 • Europos Sąjungos federalizmas t.y. toliau didėjanti ES šalių narių integracija
 • teisės viršenybės principai virš nacionalinių interesų
 • žaliasis kursas

Suprantama, galima būti viešojo sektoriaus darbuotoju, ir būti liberalu, t.y. manyti, jog maži mokesčiai ir mažai viešojo sektoriaus yra geriau… bet ar tokios politinės nuostatos yra VS darbuotojo interesas - abejoju.

Man labai svarbus ir didesnis ES integracijos klausimas, nes Europa dabar yra pakibusi ties praraja: arba mes turime judėti į didesnę integraciją, suteikti Briuselyje esančiam Europos Parlamentui daugiau galių, arba iš esmės, galbūt laikas pradėti ruoštis ES išsiskaidymui. Tai nereiškia, jog kritiškai nežiūriu į nedemokratišką Europos Komisijos, Vadovų tarybos institutą, priešingai, manau, jog Europos Sąjungai reikia esminių politinių reformų.

Visi politinių partijų punktų vertinimai yra subjektyvus ir vertinami bendrame visų 15 punktų kontekste, todėl tas pats siūlymas (pvz., PVM mažinimo klausimas) gali būti vertinamas ir teigiamai ir neigiamai.

Partijų atranka - vertinimas

Žemiau visų 17 partijų 15 punktų vertinimas…

Drąsos kelias (Nr. 1) - OUT

Drąsos kelias bando toliau joti ant savo violetinio arkliuko. KO kriterijumi tampa antidemokratiški siūlymai, viešojo transliuotojo ribojimas, konstitucinio teismo panaikinimas.

TurinysVertinimas
Pirmosios instancijos teisėjai turi būti renkami tiesiogiai.-
Lietuvoje turi būti įsteigti prisiekusiųjų teismai.-
Turi būti įkurtas viešas žagintojų ir pedofilų registras.NE
Mes raginame užbaigti liustraciją ir paviešinti asmenis, bendradarbiavusius su užsienio valstybių tarnybomis.-
Referendumui rengti reikiamų parašų skaičių reikia sumažinti nuo 300000 iki 100000.OK
Planuojame nutraukti finansavimą ir uždaryti Nacionalinį Radiją ir Televiziją.KO
Seimo narių skaičius turi būti sumažintas iki 101; Seimo narių kadencijų skaičius ribojamas iki dviejų.KO
Turi būti apribotas antstolių darbo užmokestis.-
Lietuvoje turi būti įvesti progresiniai mokesčiai.NEKONKRETU
Turi būti panaikinti senaties terminai seksualinio pobūdžio nusikaltimams prieš vaikus.-
Turi būti sugriežtintos bausmės, įskaitant visišką turto konfiskavimą, korupciniams nusikaltimams.-
Panaikinti Konstitucinį teismą.KO
Visiškai panaikinti politinių partijų finansavimą iš valstybės biudžeto.NE
Palengvinti sąlygas smulkiam ir vidutiniam versluiNEKONKRETU
Pertvarkyti teisėjų ir prokurorų atrankos bei vertinimo sistemą.-

Laisvė ir teisingumas (Nr. 2) - OUT

Paskaičius 15 punktų kyla klausimas, kaip šie punktai siejasi su nacionaline politika? 13 pensija skamba gražiai, bet kartu partija sakosi nekeisianti mokesčių aplinkos dvejus metus. Tai gyvensime skolon? Žvyrkelių asfaltavimas - įdomus nacionalinės politikos prioritetas, tik neaišku, ar “užbaigsime”, t.y. išasfaltuosime visą Lietuvą, ar nutrauksime? Daug nekonkretumo, šiek tiek popilizmo. Palinkėkime šiai partijai neperlipti 5 proc. kartelės ir atsiveikinkime su Tvarka ir Teisingumas liekanomis.

TurinysVertinimas
Inicijuosime naują referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo.Jau buvo
Tobulindami biudžeto parengimo ir tvirtinimo politiką, Seimo rinkimų datą siūlysime kelti į pavasarį. Ateityje sieksime, kad Seimo nario kadencija būtų 5 metai.-
Valstybės tarnyboje panaikinsime diskriminacinę 65 metų ribą.OK
Įvesime tryliktąją pensiją, kurios dydis priklausytų nuo darbo stažo.POPULIZMAS
Įsipareigojame dvejus metus (2020–2022 m.) nekeisti mokestinės aplinkos. Vėlesniu laikotarpiu diegsime labiau diferencijuoto PVM politiką.NE
Minimalaus atlyginimo dydis neturi priklausyti nuo politikų geranoriškumo, o sudaryti pusę vidutinio atlyginimo šalyje.OK
Valstybė turi atsisakyti pirkti prekes ir paslaugas iš tiekėjų, kurie moka tik minimalų atlyginimą darbuotojams.POPULIZMAS, nėra įmonių, kur tik MMA
Siūlysime iš ES COVID 19 skiriamos ekonomikos gaivinimo programos – 6,3 mlrd. eurų Lietuvai, 500 mln. eurų skirti gyventojų būsto renovacijos programos įgyvendinimui. SIŪLYTI NIEKAS NEDRAUDŽIA IR DABAR
Pasiūlysime valstybinio būsto, kuris pakeistų nepatrauklų socialinį būstą, statybos ir nuomos programą, skirsime 500 mln. eurų šiai programai remti.OK
Užbaigsime žvyrkelių asfaltavimą.POPULIZMAS
Pradėsime realius naujo oro uosto planavimo darbus, skatinsime esamų oro uostų tolesnį pažangų, ekonomiškai efektyvų ir keleiviams tinkamai prieinamą pritaikymą.NE
Priimsime naują Lietuvos kultūros politikos strategiją.??
Pasisakome už moksleivių ir visuomenės judrumo skatinimą, privalomosios trečiosios fizinio lavinimo pamokos per savaitę įdiegimą.ČIA NAC. POLITIKA?
Išlaikant mažesnes ugdymo įstaigas, atskirais atvejais jos galėtų būti pertvarkomos į stambesnių ugdymo įstaigų padalinius.NEKONKRETU
Būtinumas skiepytis ir aukščiausios kokybės skiepai bei vakcinos turi būti ne privilegija, o privalomas standartas.NEKONKRETU

Laisvės partija (Nr. 3) - OUT

Laisvės partija pasirodo gana įdomi. Iš vienos pusės nemaža dalis iš 15 punktų skirta švietimui bei žmogaus teisėms, tai sveikintina. Tačiau kaip galvojama šiuos pažadus tesėti mažinant, o ne didinant, mokesčius - neaišku. Jeigu konkrečiau, tai mažinant mokesčius, o ne juos didinant, mažėtų valstybės mokestinės įplaukos, kartu didinant iki 2.5 proc. BVP išlaidas gynybai reikštų, jog reiktų atimti finansavimą iš socialinės apsaugos, švietimo, arba sveikatos apsaugos sričių. Toks logikos trūkumas - aiškus KO kriterijus. Ši partija už mažą ir silpną viešą sektorių, tai nenaudinga nei jame dirbantiems, nei vaikus auginantiems, senolius prižiūrintiems asmenims.

Darželiai bus prieinami, įperkami, įtraukūs, o darželių auklėtojams – tokios pat sąlygos kaip mokytojams. OK
Didmiestis ar regionas – visiems vaikams turi būti vienodai prieinami aukšti ugdymo kokybės standartai, visose mokyklose turi būti palaikomas panašus mokytojų amžiaus vidurkis.OK / ??
Palaikysime tolygų mokytojų atlyginimo didinimą, kuris galiausiai turėtų būti indeksuotas ir bent 30 proc. didesnis už šalies vidutinį atlyginimą.Silpnai
Kiekvienas 12 klasių baigęs moksleivis turi mokėti bendrauti bent trimis kalbomis – lietuvių, užsienio kalba ir informacinių technologijų.Ne visi turi būti programuotojais
Studijų masiškumas neturi devalvuoti jų kokybės, todėl nustatysime aukštesnį stojimo į aukštąsias mokyklas slenkstį, sugrąžindami minimalaus egzaminų vidurkio reikalavimus.Kova su pasekmėmis
Nuo 2022 m. turime pereiti prie naujos pelno mokesčio sistemos, kai apmokestinamas tik toks pelnas, kuris nėra panaudojamas įmonės veikloje. OK
Neįvesime jokių naujų mokesčių, o esami mokesčiai nebus keičiami, nebent juos mažinant, siekiant užtikrinti mokesčių sistemos stabilumą. Sumažinti su darbo santykiais susijusį GPM iki 15 proc. visiems. KO, prasilenkia su siekiais didinti mokytojų atlyginimus. Logikos stoka
Priimsime Civilinio kodekso pakeitimo įstatymą, kuriuo būtų sureguliuoti tos pačios ir skirtingų lyčių šeimos partnerystės santykiai. Partneriams suteikiamos šeimos narių teisės ir pareigos.OK
Priimsime Asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą, kuriuo bus nustatyti lytinės tapatybės pripažinimo kriterijai, pripažinimo tvarka ir teisinės pasekmės. Inicijuosime medicininio lyties keitimo procedūros aprašo parengimą. Papildysime Lygių galimybių įstatymą, numatant lytinę tapatybę kaip vieną iš draudžiamos diskriminacijos pagrindų.OK
Panaikinsime diskriminacinę Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatą, ribojančią LGBT asmenų saviraiškos laisvę.OK
Inicijuosime Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus, panaikinant administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija. Siūlysime įtvirtinti psichologinės, socialinės, praktinės ir kitokios pagalbos sistemą, padedančią asmenims lengviau išeiti iš prostitucijos ir integruotis į visuomenę.OK
Sumažinsime neproporcingas bausmes už disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų su tikslu jas platinti. -
Palaikysime siekį tolygiai skirti ne mažiau kaip 2,5 proc. savo bendrojo vidaus produkto NATO reikalavimus atitinkančioms gynybos išlaidoms.NE
Ginsime trečiąją pensijų kaupimo pakopą nuo vis pasikartojančių politinių atakų, bandant sumažinti ar iš viso panaikinti joje kaupiantiesiems gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatas.NE
Socialinė politika bus orientuota į pagalbą labiausiai stokojantiems, todėl pasisakysime už vaiko pinigų, darbo paieškos pašalpos, subsidijų komunalinėms išlaidoms atsisakymą.NE
Būtinumas skiepytis ir aukščiausios kokybės skiepai bei vakcinos turi būti ne privilegija, o privalomas standartas.NEKONKRETU

Lietuvos liaudies partija (Nr. 4) - OUT

KO kriterijus - siūlymas išstoti iš ES. Ką tai reikštų dabar? Tiesiog ekonominį šalies sunaikinimą. Visa kita programa atrodo kaip populistinė, pseudo kriškčioniškų vertybių persmelkta, bet iš tiesu neapykanta trųykstanti tirada.

TurinysVertinimas
1. Nemokama elektra senjorams ir daugiavaikėms šeimoms.POPULIZMAS
2. Pastovi bendrojo vidaus produkto dalis mokslui. Mokslas atskirtas nuo politikos.OK
3. Moratoriumas miškų kirtimui.-
4. Priimti įstatymą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos.KO
5. Lietuvos radiją ir televiziją grąžinti Tautai.POPULIZMAS
6. Seimo rinkimai per vienmandates rinkimų apygardas.POPULIZMAS
7. Rinkėjų teisė atšaukti Seimo narį.POPULIZMAS
8. Propaganda ir įstatymai prieš šeimą draudžiami.POPULIZMAS
9. Beprocentinė ipoteka naujos šeimos būsto statybai, ipotekos mažinimas 1/5 karto gimus vaikui.POPULIZMAS
10. Seniūnų rinkimai.-
11. Lietuvių kalbą, papročius ir senbuvių tautiškumą saugo valstybė.POPULIZMAS
12. E. švietimas regionams išsaugoti.??
13. Valstybinis bankas, įvedant atsiskaitymo vienetą, susietą su prekių ir paslaugų krepšeliu.NE
14. Progresiniai mokesčiai.??
15. Piliečiams iki 30 metų mokestis „Sodrai“ 10 proc., GPM – 5 proc., iki 40 metų – 20 proc., nuo 40 metų – dabar taikomi.NE

TS-LKD (Nr. 5) - IN

TS-LKD tarsi pasisako už stipresnį viešąjį sektorių, augančius švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, kokybišką švietimą. Tačiau daug abejonių kelia tylėjimas apie tai iš ko tai turėtų būti finansuojama, t.y. mokesčių didinimo poreikį. Priešingai, dažniau minimos subsidijosir pagalba verslui. Programa nestokoja ir populizmo / tusčiažodžiavimo elementų.

TurinysVertinimas
Viešoji politika bus paremta sutarimais, pasitikėjimu ir visuomenės įsitraukimu. Teisės aktai bus kuriami lėčiau, bet kokybiškai ir atsakingai.OK
Visiems vaikams bus užtikrintas prieinamas kokybiškas ankstyvasis ugdymas, visoms mokykloms – vienodas ugdymo kokybės standartas.OK
Mokytojų padėtis pasikeis iš esmės. Iki 2025-ųjų mokytojų atlyginimai bus 30 proc. didesni nei šalies vidurkis (šiandien – 94 proc. vidurkio).Silpnai
Sumažės kultūrinė atskirtis tarp didžiųjų miestų ir regionų.??
Bus apgintos medicinos darbuotojų ir rezidentų darbo sąlygos. E-sveikatos sistema bus modernizuota. Įgalinsime pirminę sveikatos apsaugos grandį – šeimos gydytojus.OK
Psichikos sutrikimai bus gydomi šiuolaikiškai, paslaugos taps prieinamesnės, padidės emocinis raštingumas.??
Imigracijos politika bus perorientuota siekiant pritraukti talentus ir susigrąžinti emigrantus.OK
Bus įgyvendinta 10 ekonominio augimo centrų programa. Valstybės parama bus sutelkta 10 perspektyviausių Lietuvos ekonominių židinių, kiekvienam iš jų numatant atskirą augimo planą ir atitinkamą finansavimą per subsidijas.Subsidijos kelia nerimą
Bus gerinamos smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygos, bus įgyvendinti socialinės atsakomybės principai.?
Bus įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų fondas (LSIF), bus kryptingai finansuojamos inovacijos ir modernizuojama tradicinė pramonė.OK
Lietuvos elektros sistema bus sinchronizuota su žemynine Europa. Tuščiažodžiavimas
Bus užtikrintas tiesioginis ryšys tarp žmogaus mokamų įmokų ir gaunamų išmokų.NE
Bus laikomasi absoliučios Astravo AE ekonominės blokados.Tuščiažodžiavimas
Ugdysime visuomenės atsparumą propagandai ir Fake News. Tuščiažodžiavimas
Išsaugosime didesnį brandžių miškų plotą, žalią ir gyvą kraštovaizdį. Stiprinsime visuomenės dalyvavimą priimant aplinkosaugos sprendimus.-

Centro partija - tautininkai (Nr. 6) - OUT

Centro partija - tautininkai tarsi pasiima dalį neblogų idėjų, kaip antai konkurencijos skatinimas, progresiniai mokesčiai. Tačiau prasiveržiantys tautininkų elementas - anti europietiškumas, pro “lietuviškumas”, man asocijuojasi su nacionalistinėmis pažiūromis, kurioms aš visiškai nepritariu. Antifederalizmas ES atžvilgiu, aiškus KO kritterijus.

TurinysVertinimas
Valstybė strategiškai rems meninę ir mokslinę kūrybą, kūrybines sąjungas, meno ir mokslo talentus, aukštąją kultūrą ir piliečių meninę saviraišką; kultūros puoselėtojų (kaip ir mokytojų bei mokslininkų) darbas turi būti oriai atlygintas. -
Stiprinsime lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, konstitucinį statusą, jos raišką viešojoje erdvėje, švietime ir moksle; kompiuterinių sistemų ir naujosios (interneto) žiniasklaidos lietuvinimas, lietuviška kūryba naujoje (virtualioje) aplinkoje Tautos ir Valstybės ateičiai šiandien turi ne mažesnę svarbą, negu lietuviškų laikraščių leidyba XIX amžiuje. Naujosios informacijos technologijos turi būti panaudotos lietuviškos tapatybės ir ryšio su Tėvyne išsaugojimui išeivijoje.Kalba yra tautos, o ne politikų
Stabdysime mokyklų tinklo griovimą, o kraštų ir bendruomenių gaivinimo politiką derinsime su išlikusios švietimo infrastruktūros atkūrimu. POPULIZMAS
Privalome įvesti naują teisėjų veiklos nešališkos priežiūros tvarką, drauge užkertant kelią daryti neteisėtą įtaką jų sprendimams, bet kokiam pasirinktiniam teisingumui, būtina veiksmingesnė ir kartu nešališka prokurorų veiklos kontrolė. -
Užkirsti kelią piktnaudžiavimui ūkio subjektų monopoline ar oligopoline padėtimi, stiprinant konkurencijos tarnybos galias ir atsakomybę; esant reikalui taikyti intervencines priemones kainų suvaldymui. OK
Įvesti prabangos turto mokesčius; bankų ir prekybos tinklų aktyvų mokesčius taikyti atsižvelgus į kaimyninių šalių praktiką; didesnes pajamas gaunantys asmenys mokėtų didesnius mokesčius; vystant progresinių mokesčių sistemą, progresijos laiptai turi netrikdyti vidurinės klasės plėtros šalyje.OK
Kurti lankstesnę viešųjų pirkimų sistemą, užkardant viešųjų finansų švaistymą; mažinti biurokratiją išduodant leidimus veiklai.OK
Įkurti nacionalinį komercinį banką, kuriame bus laikomi valstybės viešieji finansai; drauge apriboti privačių komercinių bankų piktnaudžiavimą. POPULIZMAS
Visos socialinės ir ekonominės politikos centras – tai šeimos (namų) ūkio gerovės siekimas, skaičiuojant mokesčius ir jų lengvatas vienam šeimos nariui, statistiškai stebint šeimos ūkio pajamų ir išlaidų struktūrą ir pagal tai koreguojant mokestinę politiką.NE, dėl „šeimos“ sampratos
Įstatymu nustatysime, kad minimalus atlyginimas būtų privalomai didinamas, pririšant jį prie vidutinio atlyginimo ir apskaičiuojant, kad jis nebūtų mažesnis nei 50% vidutinio atlyginimo. OK
Siūlysime specialias programas patekusiems į skurdo riziką, o taip pat neįgaliems asmenims, kad jie gautų papildomas išmokas būtiniausiais maisto produktais ir kad jie būtų pagal jų galimybes integruojami į darbo rinką.OK
Siekiant geriau išnaudoti esamą socialinių įstaigų tinklą valstybė vystys prieinamų slaugos paslaugų infrastruktūrą, plėtos medicinos paslaugų ir reabilitacinį turizmą, skatins išeivių naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis savo Tėvynėje.-
Gydytojų ir kitų medicinos darbuotojų atlyginimas turi būti toks, kad atitiktų jų kvalifikaciją ir sustabdytų jų emigraciją į kitas šalis, o taip pat, kad leistų užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų pasirinkimą bei aukščiausios klasės medicinos centrų funkcionavimą.OK
Lietuva privalo vykdyti savo įsipareigojimus NATO, kuriant nacionalines teritorinės gynybos pajėgas ir gerą sąveiką su NATO partneriais; Atmetame federalistinius ES projektus (dėl tokių projektų privalu rengti referendumus) ir remsime Europos Sąjungą, kaip suverenių Tėvynių sandraugą, palaikant bendrą ekonominę erdvę Europoje, tačiau ribojant euro-biurokratų politinį bei kultūrinį diktatą.KO
Sieksime denonsuoti vadinamąjį „Globalios migracijos paktą“, užkardyti masinę ir nelegalią imigraciją, keisti ES politiką imigracijos iš trečiųjų šalių srityje. Lietuva privalo aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų, kurių narė ji yra, veikloje, vadovaudamasi nacionalinės gerovės ir tarptautinio saugumo interesais.POPULIZMAS

Nacionalinis susivienijimas (Nr. 7) - OUT

Partijos programa visiškai prasilenkia su žmogaus teisėmis. “Lietuviška Šeima tik tarp vyro ir moters” ko gero būtų tiklesnis partijos pavadinimas. Antidemokratiškas siūlymas naikinti Konstitucinį teismą, mokestinė politika alsuoja populizmu ir absoliučiu ekonominių sąsajų nesupratimu. Keista, kad partija nesiūlo įvesti sterilizacijos asmenims, kurie nepriimti Radžvilui ir co.

TurinysVertinimas
Partija sieks, kad būtų nutrauktas valstybės kišimasis į šeimų gyvenimą ir panaikinta nacionalinė Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.NE
Konstituciškai įtvirtinta prigimtinės šeimos tarp vyro ir moters samprata.NE
Nutrauktas visų rūšių LGBT propagandos finansavimas. NE
Kuo daugiau vaikų šeimoje – tuo mažesni mokesčiai.OK
Stambulo konvencija atmesta, nes lytis Lietuvoje nekeičiama. Norintiems keisti lytį – psichologo paslaugos.NE
Mokymo įstaigose turėtų būti atkurtas mokytojo autoritetas, panaikintas popierizmas ir nustatyti stabilūs, apie 150 proc. vidutinio darbo užmokesčio siekiantys atlyginimai.OK
Nutrauktas „švietimo verslas“, mokymo priemonių ir studijų programų komercializacija. „Krepšelių“ panaikinimas visose švietimo grandyse.? / OK
Konstitucinio Teismo panaikinimas.KO
Visose valstybinėse mokyklose ugdymas tik valstybine lietuvių kalba.-
Naikinti išlaikytinių mentalitetą ir mažinti išmokas pagalbos neieškantiems alkoholikams, nuolatiniams bedarbiams bei vaikų tėvų nežinančioms daugiavaikėms mamoms.NE
Visapusiškas progresinių pajamų, pelno, nekilnojamojo turto (NT), komercinės žemės, bankų, prekybos centrų, dividendų ir kitų mokesčių įvedimas.??
Negalima rinkti NT mokesčio gyvenamajam šeimos būstui, o mokesčiai neturi augti uždirbantiems mažiau 2000 eurų.NE
Pajamų, pelno ir kitų mokesčių indeksavimas pagal regionus.NE
Ženklios vienkartinės dotacijos verslams, kurie ryžtasi iš didmiesčių persikelti į regionus.NE
Principas „darbo vietos lietuviams, ne imigrantams“.NE

LLRA-KŠS (Nr. 8) - OUT

Keista, jog partija neina kartu koalicijoje su tautininkais ar nacionaliniu susivienijimu. Partijos programa - miksas iš populizmo, bandant papirkti pensininkus, antidemokratiškų nuostatų ir prymigtinio noro paaiškinti, į ką tikėti ir kaip gyventi. Partija iš 19 amžiaus neaišku kokia laiko mašina persikėlė į 21 amžių. Žmogaus teisių ribojimas yra aikškus KO kriterijus.

TurinysVertinimas
Partijos tikslas yra įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.NE
Veiklos pagrindas yra krikščioniškos vertybės, kadangi visi žmonės yra Dievo vaikai ir prieš jį visi mes esame lygūs, nepriklausomai nuo tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė šeima.KO
Palaiko tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes.KO
Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis gaunantiems MMA).OK
Bankų, prekybos tinklų apmokestinimas.NE
Didesnis lėšų skyrimas savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai.OK
Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimas.??
Seimo narių skaičiaus mažinimas nuo 141 iki 101.KO
120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui, 200 eurų socialiai remiamoms šeimoms.NE
Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų.OK
5 proc. PVM maisto prekėms.OK
50 proc. didesnės pensijos.POPULIZMAS
13-osios pensijos mokėjimas kiekvienais metais.POPULIZMAS
Nemokami vaistai 70 metų ir vyresniems žmonėms.POPULIZMAS
Minimalus atlyginimo didinimas iki 1000 eurų.Tikslas turėtų būti VDU, ne MMA

LSDDP (Nr. 9) - OUT

Norite partijos, kuri konkrečiai pasakys, koks MMA, VDU, pensijos dydis ir šiaip parodys, jog moka naudotis skaičiais? Pirmyn. Visgi tokie skaičių magijos demonstravimai man primena tik nepagrįstą populizmą. Bet juk konkretųs skaičiai, taip lengvai paperka nemąstančiuosius, tiesa? Paskutinis pasispardymas, prieš visiškai sunykstant? Tikiuosi…

TurinysVertinimas
Minimali mėnesinė alga – 1000 eurų, neapmokestinama pajamų mokesčiu.POPULIZMAS
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) – 2000 eurų;POPULIZMAS
Vidutinė senatvės pensija – 60 proc. VDU;POPULIZMAS
Išmokos vaikams – 150 eurų;POPULIZMAS
PVM maistui – 9 proc.POPULIZMAS
Nemokamos bakalauro ir magistro studijos.POPULIZMAS
Kultūros darbuotojų darbo užmokestis pasieks VDU, mokytojų 2025 m. vidutinis užmokestis – 30 proc. didesnis už VDU.Silpnai
Užsienio ir saugumo politikos prioritetai: Lietuvos įtakos stiprinimas ES, aktyvus dalyvavimas NATO ir konstruktyvūs santykiai su kaimynais.OK
Priemonių kompleksas, kad vaikai ir jaunimas nebūtų įtraukiami į narkomaniją, prostituciją, nedarytų nusikaltimų.??
Iš PSDF lėšų kompensuojama odontologinė pagalba vaikams iki 7 metų.OK
Aplinkos ministerijos valdymo sričių peržiūra, atsisakant nebūdingų funkcijų ir pagrindinį dėmesį skiriant gyvenimo kokybės, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės išsaugojimui. Griežtesnė atsakomybė už aplinkai padarytą žalą.-
Sieks, kad kaimo gyventojų piniginės pajamos per mėnesį, tenkančios vienam namų ūkiui, susilygintų su mažųjų miestų gyventojų namų ūkių pajamomis.??
Jauniesiems ūkininkams mokėti reikšmingai didesnes tiesiogines išmokas, pailginant jų mokėjimą iki 7 metų nuo įsikūrimo.-
Nuoseklus valstybės tarnautojų darbo užmokesčio didinimas.??
Įgalinsime slaugytojus ir farmacininkus tęsti vaistų išrašymą lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams iki 6 mėnesių.-

Kartų solidarumo sąjunga - Santalka Lietuvai (Nr. 10) - OUT

15 punktų užduoda daugiau klausimų, nei pateikia atsakymų. Panašu į dar vieną “Lietuva - lietuviams” hidros galvą. Įstatymų leidyba, stiprinanti gamtos dėsnius nusipelno gilios filosofinės analizės.

TurinysVertinimas
Pagrindinis tikslas – klestinti tautinė Lietuvos valstybė, išsauganti lietuvių tautos pamatinę kultūrą, tūkstantmečiais puoselėtas vertybes, istorinę atmintį, lietuvių kalbą, užtikrinanti orų valstybės piliečių gyvenimą ir kartų solidarumą.POPULIZMAS
Didinti visokeriopą (materialinę ir nematerialinę) paramą šeimoms, ypač atsižvelgiant į vaikų skaičių ir šeimos pajamas tenkančias vienam šeimos nariui.OK
Gamtos dėsnius, Lietuvos valstybės interesus ir jos vertybes stiprinančių įstatymų leidybos panaikinant tuos, kurie prieštarauja joms. Seimo pertvarkymas į dviejų rūmų sistemą – Tautos rūmus (101 parlamentaras) ir Senatą (40 parlamentarų),Gamtos dėsnius?
Plėtoti žiniomis, inovacijomis grįstą valstybės valdymą ir ekonomiką; skatinti skaitmeninės ekonomikos plėtrą, kuri yra vienas iš ES ekonomikos augimo ir užimtumo pagrindų.OK
Užtikrinti, kad pirmą kartą pradedantys verslą pirmuosius dvejus metus būtų atleisti nuo mokesčių (išskyrus Sodros), administracinių formų pildymo, visos kontroliuojančios institucijos ne baustų, o konsultuotų ir padėtų išplėtoti verslą. Abejotina
Sukurti specializuotą šeimų, patiriančių skurdą, registrą ir patvirtinti tarpsritinę programą, kuri leistų tokioms šeimoms pakilti virš skurdo ribos. Registrai viską išspręs…??
Taikyti sumažintą PVM mokestį pirmo būtinumo prekėms ir paslaugoms. Padidinti PVM mokėtojo registravimo ribą nuo 45 iki 85 tūkst. eurų. OK
Ties skurdo riba atsidūrusių Lietuvos gyventojų perkamąją galią padidinti iki 500 EUR per mėnesį ir daugiau (indeksuojant kiekvienais metais) ir sudaryti sąlygas apsirūpinti būtiniausiais produktais ir paslaugomis, atitinkančiomis oraus gyvenimo poreikius.OK
Pensijų indeksavimo nuo suteikimo momento. Pensijos pradinis dydis turi viršyti skurdo rizikos ribą. Grąžinti neišmokėtas valstybines pensijas 2010-13 metais. Peržiūrėti valstybinės pensijos gavėjų sąrašus ir suteikimo sistemą.OK
Atsisakyti Sodros įmokų į privačius fondus. Įkūrus Lietuvos valstybinį plėtros banką nukreipti į jį antros pakopos įmokas. Ateityje tobulinti pensijų kaupimo sistemą.??
Mažinti įtampą tarp kaimyninių šalių. Pablogėjus santykiams tarp Rusijos ir NATO Lietuva atsidūrė aukštos įtampos, padidintos rizikos zonoje. Nors mes esame šio konflikto priešakinėje linijoje ir turime tobulinti šalies gynybinį potencialą kartu su kitomis NATO narėmis, tai nereiškia, kad mes privalome kiekviena proga prisidėti prie įtampos didinimo. Kariniai/diplomatiniai konfliktai įsižiebia ir išblėsta, bet Lietuvos kaimynai lieka tie patys.-
Užtikrinti fizinį piliečių saugumą, stiprinant jų sąmoningumą bei sąveiką su už saugumą atsakingomis struktūromis.??
Įstatymu užkirsti kelią lietuvių istorinės atminties ir tapatybės menkinimui. ??
Asmenų saugumą nuo nusikalstamų veikų vertinti remiantis ne vien registruoto nusikalstamumo statistika (kuri parodo tik apie 4 proc. nuo to, kas vyksta tikrovėje), bet ir reguliariai atliekamų asmenų apklausų ir kitų kriminologinių tyrimų duomenimis.Nacionalinė politika daryti apklausas?
Ginti ir saugoti gyvybės įvairovę Lietuvoje ir pasaulyje.??

Lietuva visų (Nr. 11) - OUT

Populizmo ir tuščiažodžiavimo rinkinys, kuris tikėtina ir labai gerai jeigu, nepateks į Seimą. KO kriterijus kišimasis į nepriklausomą teisėtvarką. Jau vien tai, jog R.Janutienė eina su šia partija - pakaktų kaip KO kriterijaus.

TurinysVertinimas
Išlaidos pensijoms turi augti nuo 7 iki 10 proc. nuo BVP ir pasiekti 80 proc. ES išlaidų vidurkį.POPULIZMAS
Minimalus atlyginimas turi siekti 80 proc. Europos Sąjungos šalių minimalaus atlyginimo.POPULIZMAS
Įtvirtinsime, kad viena dešimtoji rinkėjų dalis turės teisę inicijuoti referendumą Seimui atšaukti.POPULIZMAS
Iki artimiausių rinkimų įteisinsime pilnavertį balsavimą internetu.NESAUGU
Atliksime visų politikų ir valdžios pareigūnų privilegijų reviziją.POPULIZMAS
Sugrąžinsime pagarbą nekaltumo prezumpcijos principui visuose visuomeninio gyvenimo lygiuose.Kaip grąžinti pagarbą? POPULIZMAS
Panaikinsime Seimo narių ir peržiūrėsime teisėjų teisinio imuniteto tvarką.KO
Sugrąžinsime 5 proc. PVM mokestį kultūros ir meno, spaudos subjektams, kad meno sklaida būtų labiau pasiekiama.Menas svarbiau nei maistas
Atsisakysime destruktyvių ir neapgalvotų reformų švietime.Tuščiažodžiavimas
Aukštajame moksle įvesime nemokamas universitetines bakalauro studijas nuo 2021 m.OK
Išplėsime piliečių galimybę gauti valstybės garantuojamą nemokamą teisinę pagalbą, teisę laisvai pasirinkti advokatą, padidinsime iš valstybės biudžeto skiriamas lėšas nusikaltimo aukoms padarytai žalai atlyginti.OK
Apribosime leidimų pasiklausyti telefoninius pokalbius išdavimo taisykles ir kriterijus, kurie leistų teisėjui sankcionuoti pasiklausymą tik esant konkretiems ir svariems duomenims.-
Sieksime įtvirtinti asmeninę materialinę politikų atsakomybę už priimtus neteisėtus sprendimus, ypač tais atvejais, kai jais padaroma materialinė ar moralinė žala piliečiui.??
Nacionalinio saugumo ir užsienio politikoje pirmiausia turime aiškiai suvokti savo nacionalinius interesus.Suvokimas pasiektas. Check!
Saugumas turi būti kuriamas plėtojant atsakingų institucijų veiklą ir visų pirma keliant joje dirbančių asmenų kompetenciją, atsakomybę, motyvaciją, skaidrumą ir patriotiškumą.Tuščiažodžiavimas

Liberalų Sąjūdis (Nr. 12) - OUT

Reikia būti šizofreniku, jog sutikti su Liberalų Sąjūdžių. Kaip gali partija aiškinti, kaip mažins mokesčius (GPM ir PVM) ir kartu didins atlyginimus viešajame sektoriuje, skatins socialines programas ir t.t.? Dar spės pataškyti pinigus 5G ryšiui, kurio niekam iš esmės nereikia? Krašto gynybai 2.5 proc. BVP po to, kai sumažinami GPM ir PVM reiškia, jog pinigus atims arba iš socialinės, švietimo arba sveikatos apsaugos srities. Nebent LS turi magišką brendžio dėžutę, t.y. burtų lazdelę. Už ekonominės logikos stoką OUT! Kaip ir už pataikavimą verslui, siekinat lengviau įžvežti pigią ir nekvalifikuotą darbo jėgą. LS nori dar labiau skatinti emigraciją iš Lietuvos!

TurinysVertinimas
Dirbantis žmogus ir verslas – šalies augimo pagrindas. Todėl, mažindami GPM ir PVM, suvienodindami NPD su MMA bei peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime adekvataus ir sąžiningo atlygio už darbą. Viską mažinant, iš ko finansuoti VS?
Įgyvendinsime savarankiškos mokyklos koncepciją. Daugiau galių ir atsakomybės mokyklos bendruomenei priimant spendimus visais mokyklos darbo organizavimo aspektais.??
Įvykdysime sveikatos įstaigų ir paslaugų finansavimo reformą. Pirminei sveikatos grandžiai – 25 proc. didesnis finansavimas, Šeimos gydytojas – centrinė sveikatos apsaugos sistemos ašis. Iš kokių pinigų?
Auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir toleranciją žmonių skirtingumams. Įteisinsime lyčiai neutralios partnerystės teisinius santykius. Kaip auginama pagarba? Partnerystės institutas per menkas tikslas
Keisime socialinę paramą investicijomis į savarankiškumo skatinimą. Finansiškai skatinsime pagyvenusių žmonių naujos profesijos įgijimą. Didinsime emocinės paramos, psichologinių, psichoterapijos paslaugų prieinamumą. OK, bet ką tai reiškia?
Didinsime kultūros sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį iki Švietimo ir Socialinio sektorių atlyginimų lygio. Įgyvendinsime skatinimo programas verslui, remiančiam kultūrą.Sumažinus mokesčius, iš kokių pinigų?
Iki 2025 m. sukursime 50 000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje. Miškingumą padidinsime iki 35 proc. ir apginsime privačių miškų savininkų teises. POPULIZMAS
Iki 2024 m. išasfaltuosime ne mažiau kaip 500 km žvyrkelių kasmet. Pagrindiniai kriterijai – transporto srautų intensyvumas ir gyventojų skaičius. POPULIZMAS, noriu pamatyti liberalus asfaltuojant
Iki 2025 m. 5G ryšiu aprūpinsime visus to pageidaujančius ūkio subjektus, padengsime 96 proc. namų ūkių ir pagrindinius transporto koridorius. 5G yra pinigų taškymas
Iki 2025 m. sinchronizuosime Baltijos šalių elektros tinklus su Vakarų Europos kontinentiniais elektros tinklais. Apjungsime Baltijos ir Lenkijos dujų sistemas iki 2021 m. pabaigos. Ir taip vyksta
Mažinsime savivaldybių biudžetų priklausomybę nuo centralizuotų pajamų perskirstymo ir dotacijų, skatinsime vietinių mokesčių surinkimo galimybes, įgalinsime savivaldybes leisti savo obligacijas ir taip finansuoti savo plėtros projektus. Tik savivaldybėse tam kompetencijų = 0
Nuosekliai didinsime krašto apsaugos finansavimą, užtikrinsime lėšų panaudojimo kontrolę. ES saugumo iniciatyvos ir Rytų partnerystė yra prioritetinės sritys, o tarnyba kariuomenėje – ne prievolė, o galimybė ir prestižas.Mažinant mokesčius, didinat finansavimą kentės soc. / sveikatos ir švietimo sritys. Logikos 0
Sukursime strateginę partnerystę su JAV, prisidedant prie demokratijos sklaidos regione. Aktyviai dalyvausime diskusijose dėl ES ateities. Subursime koalicijas su ES valstybėmis narėmis, kurios panašiai matytų ES ateitį, jos Rytų politiką, ir per šias koalicijas sieksime Lietuvos nacionalinių interesų įgyvendinimo, stiprinsime partnerystę su Lenkija. Viena antidemokratiškiausių valstybių pasaulyje – mūsų strateginis partneris. Valio!
Įteisinsime, kad, Lietuvos piliečio pasirinkimu, įstatymo numatyta tvarka, asmens tapatybės dokumentuose jo vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis. OK
Kursime visapusiškos užsieniečių integracijos sistemą ir jos įgyvendinimą vietos savivaldos lygmeniu. Liberalų sąjūdis siekia plėtoti dialogą su Rytų partnerystės šalimis, todėl siūlo su šiomis valstybėmis sudaryti dvišales sutartis dėl darbo jėgos judėjimo ir darbuotojų teisių apsaugos. NE

LVŽS (Nr. 13) - OUT

LVŽS nusipelno OUT vien dėl to, jog jų rinkiminė programa yra vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų darbiniai dokumentai (už mokesčių mokėtojų pinigus, parengti vyriausybės kartu su soc. partneriais). Kadangi partijoje nebėra likę jokio intelekto, programos neparašymas nestebina.

Partija žada tęsti savo pradėtus darbus:

 • ignoruoti socialinį dialogą (primanu buldozeriu stumiamą “melejardas melejonui” mokesčių “reforma”)
 • toliau taškyti milijardus ignoruojant bet kokią ekonominę logiką (DNR planas)
 • bet galima tikėtis rinkėjų papirkinėjimo 200 eurų išmokomis.

Tiesa, “indeksavimo mechanizmai” (vaiko pinigams), ko gero bus tokie pat, kaip ir MMA indeksavimas, kai vyriausybė kasmet savavališkai nusprendžia, kokią formulę taikys.

TurinysVertinimas
Vaiko pinigų indeksavimo mechanizmo sukūrimas.Jau parodė kaip indeksuoja MMA
13-osios pensijos įvedimas.POPULIZMAS
Sveikatos apsaugos infrastruktūros tobulinimas, jos funkcionalumo didinimas, idant prireikus ji būtų lengvai transformuojama ir pritaikoma ekstremalioms situacijoms.??
Aukštojo mokslo finansavimo sistemos, grįstos valstybės sutartimis su aukštojo mokslo institucijomis, įdiegimas.OK
Valstybės finansavimo visiems pirmos pakopos studentams, kurie tenkina valstybės nustatytus gerai besimokančio kriterijus, užtikrinimas.Tuščiažodžiavimas, po 4 metų valdžioje
Tobulinsime visų kultūros sričių finansavimo programas, kad jos geriau atitiktų kiekvienos srities specifiką, valstybinio ir nevalstybinio sektoriaus poreikius, leistų įgyvendinti tiek profesionaliojo meno, tiek etninės kultūros prioritetus.Tuščiažodžiavimas, po 4 metų valdžioje
Stiprinsime kūrybinių industrijų ir inovacijų sritis.Tuščiažodžiavimas
Valstybinio banko įsteigimas;POPULIZMAS
Pelno mokesčio lengvatos, identiškoms lengvatai, taikomai LEZ, ne mažiau 1 mln. eurų investiciniams projektams kaimiškose vietovėse iki 1000 gyventojų ir sukuriantiems ne mažiau 20 darbo vietų, įvedimas.NE
Vicepremjero pareigybės įvedimas. Ši pareigybė užtikrintų sklandų ir nenutrūkstamą Vyriausybės darbą tuo atveju, kai Ministras Pirmininkas turi būti pavaduojamas.NE
Alkoholio ir narkotikų prieinamumo mažinimas;POPULIZMAS
Lietuviškos produkcijos vartojimo vidaus ir užsienio rinkose skatinimas.POPULIZMAS
Biurokratinės naštos mažinimas.Tuščiažodžiavimas, po 4 metų valdžioje
Valstybės valdymo skaidrinimas.Tuščiažodžiavimas, po 4 metų valdžioje
2021–2030 metų nacionalinės pažangos plano, Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano, 2021–2030 m. Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimas.NE

Lietuvos žaliųjų partija (Nr. 14) - OUT

Kas nutinka, kai Biomasės verslo interesai bando patekti į Seimą? Jeigu partija kalba kažką apie aplinkosaugą, dar nereiškia, jog tai “žalieji”. Tarp punktų dominuoja lengvatos verslui ir turtingiesiems, kurie įgali nusipirkti elektro-automobilius bei populistiniai teiginiai: 1000 eurų MMA ir 1000 eurų pensijos. Ekonominės logikos nerasta, kaip ir iš ko visa tai finansuojama. Už logikos stoką OUT.

TurinysVertinimas
Minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimas iki 1000 Eur.POPULIZMAS
Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) sulyginimas su MMA.OK
Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas – pensijos negali būti mažesnės nei MMA.POPULIZMAS
Įkūrusių pirmąjį verslą atleidimas nuo Pelno mokesčio pirmus 3 metus.POPULIZMAS
Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus.POPULIZMAS
Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje 100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.).Biomasės verslas eina į Seimą
Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas ne pagal būsto plotą, o pagal faktiškai šalinamą atliekų kiekį.Kaip apskaičiuoti?
Sąlygos masiniam atliekų rūšiavimui, kuris atpigins atliekų tvarkymo mokestį gyventojui. Imituojama kova su pasekmėmis, ne priežastimis
0 proc. PVM tarifas elektromobiliams, 9 proc. PVM – hibridiniams automobiliamsNE, jau geriau nemokamas viešais transportas
Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų miškų ūkio valdymą. -
Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos pareigūnams, didesnis finansavimas jų darbo užmokesčiams bei efektyviam darbui būtinai įrangai.-
Mobilių šeimos gydytojų kabinetų, kurie didintų sveikatos paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams, kūrimas. ??
Investicijos į mokytojus ir mokslininkus, o ne vien infrastruktūrą.Tuščiažodžiavimas
Iki 2024 m. finansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc. BVPOK, bet iš ko?
Mokesčių lengvatomis skatinti įmones pereiti prie 7 valandų darbo dienos arba 4 darbo dienų per savaitę. NE

Krikščionių sąjunga (Nr. 15) - OUT

Dar viena partija kuri paaiškins, kaip turite gyventi, kas esate ir geriausia dar mokykloje paaiškins kaip ir kokią šeimą turite kurti. Valstybinių institucijų ginančių vaikų teisių naikinimas - visiškas KO kriterijus. Su tokiomis partinėmis nuostatomis, noręčiau priminti, jog dėdė Putinas juos visus mielai priims. Adios amigos!

TurinysVertinimas
Partija sieks užtikrinti, kad šeima būtų apsaugota nuo perteklinio valdžios institucijų kišimosi vaikų teisių apsaugos srityje. Žadama ryžtingai atmesti Stambulo ir panašias konvencijas.KO
Nurodoma, kad bus siekiama priimti įstatymą, kad asmens tapatybės kortelės kode būtų užfiksuota ne išgalvota, bet prigimtinė lytis.NE
Mokyklose žadama įtvirtinti pasiruošimo šeimai programas. KO
Bus atitaisyti priimti įstatymai, susiję su miškais ir aplinkosauga taip, jog juose neliktų perdėm palankių nuostatų norintiems pasipelnyti iš miškų ir kitų gamtos turtų.-
Siekdama visiško teismų skaidrumo, partija peržiūrėtų teisėjų neliečiamybės institutą – teisinėje valstybėje neliečiamųjų neturi būti, arba neliečiamybės institutas turi būti ženkliai apribotas.-
Nuoseklus senatvės pensijų didinimas, kad jos, lyginant su vidutine alga, būtų ne mažesnės nei 50 procentų. POPULIZMAS
Žadama užtikrinti kokybišką pirminę sveikatos priežiūrą, plėtoti lankstų ir dinamišką ligoninių tinklą, maksimaliai išlaikyti ir stiprinti sveikatos įstaigų sistemos decentralizaciją. Tuščiažodžiavimas
Darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose numatoma stiprinti dirbančiųjų galimybes apginti savo teises. OK
Sukurta smulkių ūkių rėmimo programa, remianti tik nedidelius, pavyzdžiui iki 100 tūkst. eurų projektus. ??
Valstybinio arba valstybinio komercinio banko, galinčio konkuruoti su skandinaviškais bankais mažmeninėje bankininkystėje ir pritraukti kitų užsienio bankų, įsteigimas.??
Progresinės apmokestinimo sistemos, realaus progresinio gyventojų pajamų mokesčio įvedimas, pajamų mokesčio tarifo suvienodinimas. ??
Švietimo programų turinio peržiūra, siekiant atstatyti Tautinės mokyklos koncepcijoje įtvirtintus principus. NE
Žadama spręsti lenkiškų, rusiškų, kiniškų ir kitų kalbų įrašų Lietuvos piliečių pasuose klausimą. Pagrindiniame paso puslapyje piliečio vardas ir pavardė turėtų būti užrašomi tik lietuviškomis raidėmis, o originaliais rašmenimis – antrajame paso puslapyje. NE
Kultūros pagrindų įstatymo priėmimas. ??
Visi sveiki vyrai turėtų būti šaukiami į privalomąją karinę tarnybą.NE

Darbo partija (Nr. 16 ) - OUT

Uspakichas nerimsta - nori prie “lovio”. Selektyvios priemonės, pro-versliškumas, kuriuos bandoma užmaskuoti pseudo kairuoliškumu. Bandymas papirkti pedagogus, juos išleidžiant nuo 55m. į pensiją yra diskriminacinis kitų profesijų pvz., dėstytojų, medikų atžvilgiu, be to, klausimas kiltų, o kas tada dar mokytų vaikus? Logikos 0, sisteminių problemų sprendimo nėra, todėl OUT. Balsavimas nuo 21, o tai kodėl ne nuo 18?.

Nori lapino vištidėje, prašom, bet žinok ką tai reiškia…

TurinysVertinimas
Mokesčių administravimo įstatymu įteisinsime, kad mokesčių įstatymai negali būti keičiami dažniau kaip du kartus per ketverius metus, neleidžiant mokesčių įstatymų keisti kartu su pateiktu valstybės biudžeto projektu, visus reikalingus pakeitimus atliksime kadencijos pradžioje.NE
Mažindami administracinę naštą sukursime bendrą nekilnojamo turto mokestį, kuris apjungs nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius. Šiam mokesčiui bus taikomos neapmokestinamo turto ribos ir progresyvumo principas taip, kad vienintelį turtą turintys asmenys nebūtų apmokestinti, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje yra turtas.OK
Sudarysime galimybę pedagogams, turintiems 30 m. pedagoginio darbo stažo, išeiti į pensiją nuo 55 m. su galimybe pasirinkti dirbti ar ne.POPULIZMAS
Šviežiai atšaldytai mėsai, pienui, gyvoms, šviežioms ir atšaldytoms žuvims, vaisiams ir daržovėms, sertifikuotiems ekologiškiems ir nacionalinės kokybės maisto produktams sumažinsime PVM tarifą iki 7 procentų.NE
Nedelsiant imsimės veiksmų nutraukti Lietuvai nuostolingą ir jau seniai nereikalingą sutartį su norvegų kompanija „Equinor“ dėl suskystintųjų dujų būtinojo kiekio tiekimo SGD laivo „Independence“ technologinėms reikmėms.POPULIZMAS
Pakeisime Konstituciją, kad ministrais ar Ministru pirmininku negalėtų būti išrinkti Lietuvos Respublikos Seimo nariai.POPULIZMAS
Sudarysime vienodas sąlygas privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų veiklai.NE
Padidinsime nemokamų muziejų lankymo dienų skaičių.-
Skatinsime bedarbius dirbti ir nepriklausyti nuo socialinių išmokų. Nedarbo išmokos gavimą siesime su dalyvavimu mokyme, perkvalifikavimu.Tuščiažodžiavimas
Tėvui ir motinai, auginantiems 3 ir daugiau vaikų, suteiksime ne mažiau 3 darbo dienų papildomų kasmetinių apmokamų atostogų.-
Sumažinsime referendumui reikalingų parašų kiekį nuo 300 000 iki 150 000, kad piliečiai galėtų būti kuo daugiau įtraukti į svarbiausių valstybės sprendimų priėmimą.OK
Visiems Lietuvos piliečiams neatlygintinai suteiksime atpažinties internete priemones (elektroninį parašą).NE
Pakeisime valstybės įmonių valdybų sudarymo principus, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija galėtų užtikrinti skaidrų ir efektyvų valdymą. Nustatysime, kad 60 proc. narių valdyboje sudarytų valstybės tarnautojai ir 40 proc. nepriklausomi valdybos nariai.??
Valstybinės valdomos energetikos įmonės savo investicinius projektus trečiose šalyse privalės derinti su Vyriausybe.-
Sudarysime galimybes į Seimą kandidatuoti asmenims nuo 21 metų.POPULIZMAS

LSDP (Nr. 17) - IN

LSDP bando reformuotis ir judėti kairesnės politikos link. Deja dauguma pasisakymų, kaip kairiajai partijai, yra vis dar per silpni. Tačiau tendencija yra teisinga. Klausimą kelia tai, ar LSDP masė bus didesnė nei LVŽS ir ar tas judėjimas kairyn neatsitrenks į LVŽS liberalumą. Taip kad labai gaila, jog pas LSDP vis dar stringama su žaliaja ir euopine politika…

TurinysVertinimas
Kultūros finansavimo didinimas iki 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) 2024 metais.OK
Mokytojų atlyginimų didinimas – skiriant ne mažiau nei 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio.Silpnai
Priėmimas į mokyklą – tik pagal gyvenamąją vietą ir nesvarbu, koks vaikų pažangumas.OK
Aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų uždarbis turi siekti ne mažiau kaip 150 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio. Visiems studentams – pirmas semestras nemokamas.Silpnai
Įsteigsime valstybinį plėtros banką, kuris šalia klasikinių investavimo į plėtrą priemonių turėtų ir platų socialinį mandatą. Šalia smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo aktualios ir paskolos įgyvendinant valstybinę būsto politiką.OK
Skatinsime jaunųjų ūkininkų (iki 40 m.) įsikūrimą, teikiant prioritetą ir kuriant atskiras paramos schemas jauniesiems ūkininkams pagal įvairias ES ir nacionalinės paramos priemones.-
Parengsime ir įdiegsime vieningo bilieto koncepciją visoms transporto rūšims, įskaitant kelionėms geležinkeliu.-
Atliksime išsamų kaštų-naudos analizės tyrimą dėl Klaipėdos SGD terminalo veiklos, efektyvumo ir perspektyvų.O po to?
Nustatysime, kad apsilankyti pas pirminės sveikatos priežiūros specialistus būtų galima vėliausiai per penkias paras, o sudėtingus tyrimus ir specialistų konsultacijas atlikti ne vėliau nei per mėnesį.Lydekai paliepus…
Universalios nacionalinės senatvės pensijos įdiegimas. Ši pensija pakeistų bazines ir šalpos pensijas. Ši nacionalinė pensija būtų kasmet indeksuojama ir iki kadencijos pabaigos tikėtina pasiektų minimalų vartojimo poreikio dydį (MVPD) (šiuo metu 257 eurai).Silpnai
Maisto produktams – lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.OK
Apsvarstysime galimybę steigti Piliečių Asamblėją, kuri svarstytų strateginius šalies raidos klausimus.??
Siekiant pagreitinti korupcinių bylų nagrinėjimą, bus formuojamos specializuotos teisėjų kolegijos, griežtinamos sąlygos proceso dalyviams vilkinti teismų procesus.-
Priimsime partnerystės įstatymą, leidžiantį vienalytėms poroms įteisinti savo šeimyninius santykius, reglamentuosime dar 2001 m. Civiliniame kodekse numatytą galimybę translyčiams asmenims pakeisti savo lytį ir teisinį lyties pripažinimą.Silpnai
Išlaikysime pasiektą 2 proc. nuo BVP gynybai skiriamų lėšų ribą ir subalansuotą ilgalaikį atsaką kylančioms saugumo ir gynybos grėsmėms ir iššūkiams atremti. Bet pasisakome prieš didesnę nei 2 proc. nuo BVP lėšų skyrimo ribą. OK

Apribendrinimas

Perskaičius kiekvienos partijos 15 punktų, galima daryti išvadą, jog didžioji dauguma partijų, bando patenkinti labai siaurą rinkėjų ratą (vaikus noriničų mušti “krikščioniškų” nacionalistų, pseudo kairiujų verslininkų, nemąstančio ir vaikų neturinčio “liberalaus” jaunimo).

Bendro supratimo apie nacionalinę poltiką, esmines ir būtinas reformas Lietuvai galima rasti iš esmės tik 2 partijose: TS-LKD ir LSDP. Visą kitą galima drąsiai mesti į šiukšledėžę ir nesielvartauti. Tai bloga žinia demokratijai. Aš tikrai tikėjausi, jog bus bent 3-4 partijos, kurios išliks.

Sekančiuose blogpostuose manau rašysiu apie likusių dviejų partijų rinkimines programas sveikatos bei švietimo politikos klausimais.

Jeigu dar nedarėte, atlikite testą manobalstas.lt. Galbūt tai apdės Jums geriau surpasti, kur vertybiškai randtės Jūs. O žemiau, video, kaip renkuosi aš, su komentarais, kodėl aš taip renkuosi ir kodėl, kai kurie klausimai yra nelogiški.

Kitos dalys: