Žemiau pateikiu iš šaltinių gautą LR Vyriausybės kvietimą atrinktiems soc. ekonominiams partneriams diskutuoti apie Lietuvos DNR plano įgyvendinimą. Kas peržiūrėjus krenta į akis? Du dalykai, praktiškai nėra PROFSĄJUNGŲ ir pagrindiniame pokomitete (“ekonominės infrastruktūros investicijų pokomitetis”) yra mažiausiai narių, nors būtent šis vienas pokomitetis kaip ir turėtų išdalinti apie pusę nuo visų 6.3 mlrd. eurų.

Kvietimas:

Laba diena,

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 patvirtino Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris nustato Ateities ekonomikos DNR plane, kuriam pritarta Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (toliau – DNR planas), numatytų naujų veiksmų ir projektų atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo už juos tvarką.

Vadovaudamiesi Aprašo 8.1 papunkčiu, siekiant naujai planuojamų investicijų efektyvumo, ministerijoms pavesta rengti veiksmų įgyvendinimo koncepcijas ir jas teikti svarstyti Investicijų komitetui. Investicijų komitete pagal atskiras investicijų kryptis yra kviečiami dalyvauti ir socialiniai bei ekonominiai partneriai. Atsižvelgiant į tai, kviečiame Jus dalyvauti Investicijų komiteto veikloje ir maloniai prašome apie galimybę dalyvauti informuoti ne vėliau kaip iki liepos 14 d. d. pabaigos, nurodant deleguojamo asmens kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Informaciją prašome pateikti elektroninio pašto adresu investiciju.komitetas@cpva.lt.

Informuojame, kad Investicijų komiteto posėdžiai vyks kiekvieną mėnesio penktadienį, juose bus galima dalyvauti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Pirmasis posėdis planuojamas š. m. liepos 17 dieną. Detalesnė informacija apie planuojamą posėdį ir jo metu svarstomus klausimus bus pateikta deleguotam asmeniui nurodytu elektroninio pašto adresu likus ne mažiau kaip 3 d. d. iki numatyto posėdžio.

Prie laiško buvo prisegtas ir kviečiamų socialinių ekonominių partnerių sąrašas:

1. Žmogiškojo kapitalo pakomitetis 2. Skaitmeninės ekonomikos ir verslo investicijų pakomitetis 3. Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų pakomitetis 4. Ekonominės infrastruktūros investicijų pakomitetis 5. Klimato kaitos ir energetikos investicijų pakomitetis
VŠĮ „Versli Lietuva“ Asociacija „Investuotojų Forumas“ Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija Lietuvos savivaldybių asociacija Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija (LINAVA)
Nacionalinis švietimo NVO tinklas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija Asociacija INFOBALT Lietuvos laisvųjų ekonominių zonų asociacija Lietuvos keleivių vežimo asociacija (LKVA)
VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ Asociacija INFOBALT Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos pramonininkų konfederacija Transporto inovacijų asociacija
Lietuvos mokslų akademija Lietuvos pramoninkų konfederacija Lietuvos dirbtinio intelekto asociacija VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ Aplinkosaugos koalicija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Lietuvos dirbtinio intelekto asociacija Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija Lietuvos biotechnologijų asociacija Lietuvos biotechnologijų asociacija Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija
Jaunųjų gydytojų asociacija Žinių ekonomikos forumas Nacionalinė gynybos pramonės asociacija Lietuvos žemės ūkio taryba Lietuvos vėjo elektrinių asociacija
Lietuvos medikų sąjūdis Vytautas Kasiulevičius Lietuvos verslo konfederacija Lietuvos klasterių asociacija Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija Lietuvos saulės energetikos asociacija
Lietuvos gydytojų sąjunga Žaliosios politikos institutas Lietuvos mokslų akademija Asociacija „Investuotojų Forumas SGD platforma
Lietuvos kardiologų draugija Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) Lietuvos verslo konfederacija Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacija
Širdies ir kraujagyslių medicinos draugija Lietuvos darbdavių konfederacija Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT) Lietuvos biomasės energetikos asociacija (Litbioma)
Lietuvos universitetų rektorių konferencija Lietuvos savivaldybių asociacija Lietuvos medikų sąjūdis Vytautas Kasiulevičius Lietuvos energetikos institutas
Kolegijų direktorių konferencija Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija Lietuvos gydytojų sąjunga Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir mokymo centrų vadovų asociacija Lietuvos infektologų draugija Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai
Asociacija INFOBALT Širdies ir kraujagyslių medicinos draugija Lietuvos žemės ūkio taryba
Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ Lietuvos telemedicinos asociacija
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba Lietuvos bioetikos komitetas
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga Jaunųjų gydytojų asociacija
Lietuvos mokyklų vadovų asociacija Lietuvos geros klinikinės ir reguliavimo praktikos asociacija
Lietuvos moksleivių sąjunga Lietuvos universitetų rektorių konferencija
Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai
Lietuvos pramoninkų konfederacija Lietuvos žemės ūkio taryba
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos savivaldybių asociaciją Asociacija „Investuotojų Forumas“
Lietuvos smulkiojo ir vidutiniojo verslo taryba
Lietuvos verslo konfederacija

Imitacija, o ne dialogas

Pirma kas kliūva, jog sąraše apart LGS, nėra jokio kitos profesinės sąjungos, nei jungtinių profsąjungų LPSK bei Solidarumo, nei pavienių švietimo profsąjungų LŠDPS ar LŠMPS, nėra ir sveikatos apsaugos ar viešojo sektoriaus profsąjungų, kurios savo žiniomis ir įgyta patirtimi galėtų pasidalinti ir siekti, kad dalis tų 6.3 mlrd eurų iš tiesų būtų investuojama ten, kur reikia, jog ateityje susiduriant su sekančiomis covid bangomis ar kitomis pandemijoms, būtume geriau pasiruošę. Suprantama, Lietuvos moksleivių sąjunga tikrai pastovės už mokytojų interesus, o LMS’as deramai reprezentuos visus gydytojus. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu.

Tačiau peržiūrėjus sąrašą “partnerių”, kuriems bus deleguota funkcija paskirstyti ~50 proc. iš tų 6.3 mlrd. eurų, t.y. “4. Ekonominės infrastruktūros investicijų pakomitetį” darosi aišku, kad ten kur pinigai, ten susėda grietinėlė.

Galima daryti šias išvadas: ten kur daugiausiai pinigų, ten mažiausiai besiginčijančių galvų, taip kad tyliai ir ramiai pinigai bus pasidalinti. Ten kur mažiausiai pinigų, ten daugiausiai galvų, kurios visos riesis, tampys paklodę į savo pusę, kad tik kam daugiau tektų. Skaldyk ir valdyk (Divide and Conquer), šią taktiką mūsų vyriausybės naudoja ne pirmus metus ir nesvarbu, ar tai viešojo sektoriaus atlyginimų darbo grupė, ar bet kokia kita sritis… laimi visada tie, kurie turi laimėti.

Noriu palinkėti tik vieno, kad imituojant socialinį dialogą, bent jau visų pokimitečių susirinkimai būtų transliuojami, tada galėsim matyti, kaip padalinama našta ateities mokesčių mokėtojams ir pinigai ištaškomi trinkelėms.