Žemiau pateikiamas laiškas, kurį šiandien (2020-05-31) išsiunčiau visais man žinomais profesinių sąjungų adresais. Laiške kreipiuosi į PS ir siūlau vienyti jėgas, jog nuo 2021 m. bazinis dydis, nuo kurio priklauso daugumos viešojo sektoriaus darbuotų atlyginimai būtų indeksuojamas. Jeigu PS nesivienys šiuo klausimus, esu įsitikinęs, jog Vyriausybė pareikš, jog šiuo metu (ištaškant milijardus statyboms), pinigų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimams nebebus.

Mieli PS atstovai,

džiaugiuosi, jog dalis Jūsų pasirašė po kreipimusi „Dėl Finansų ministerijos parengto Ateities ekonomikos DNR plano“[1]. Manau visi esame realistai ir suprantame, jog tiek greitojo reagavimo priemonėse, kurias Vyriausybė pati paskirstė 2020-05-06[2], tiek naujajame DNR plane ir toliau dauguma priemonių liks „betoninės“. Akivaizdu, jog siauri verslo interesai Lietuvos politikai yra vis dar svaresni, nei Lietuvos gyventojų ilgalaikiai interesai.

Siekiant, jog darbuotojus (ir neretai visų Lietuvos gyventojų ilgalaikius interesus) atstovaujančios organizacijos įgautų didesnį svorį nacionalinėje politikoje, praėjusių metų pabaigoje / šių metų pradžioje buvau inicijavęs bandymą kurti vieningą ir ilgalaikę PS viziją Lietuvos viešajam sektoriui. Kaip daug kas ir buvo perspėjęs – dėl PS nevieningumo ir nuosavų interesų vaikymosi, projektas buvo nuo pat pradžių pasmerktas žlugti. Man iki šiol būtų gėda įdėti paskutinio susitikimo garso įrašą, manau dalyvavusieji jame, supras kodėl.

Tačiau nepaisant visų praeities nesėkmių, nekeičiu savo nuomonės – Lietuvos profesinės sąjungos turi vienytis ir konsoliduoti jėgas.

Šiuo metu Lietuva sparčiai skolinasi tam, jog finansuoti „betonines“ priemonės, neaiški 5 pp. GPM tarifo mažinimo projekto, kuris įmuštų kelių šimtų milijonų skylę biudžete, ateitis. Politikai drabstosi vienkartinėmis išmokomis pensininkams, vaikams. Sumos siekia tokias, kurių profesinės sąjungos metų metais negalėdavo išsireikalauti pačių politikų duotų pažadų įgyvendinimui.

Mano asmenine nuomone susiduriame su didele rizika, jog jeigu iki liepos 1 d. 2021 metų biudžete nebus numatytos išlaidos viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų ir MMA didinimui, FinMin’as (Vyriausybė) pareikš, jog pinigų šioms priemonėms nėra, nors n-milijardų bus išdalinta prieš tai.

Todėl noriu paraginti profesines sąjungas, kurių darbuotojų atlyginimai priklauso nuo bazinio dydžio susivienyti. Galbūt pergalvoti buvusius kontra argumentus ir bendrai apsvarstyti bazinio dydžio indeksavimo mechanizmą. Sutarus dėl mechanizmo detalių, išeiti vieningai į viešumą, pvz., padarant spaudos konferenciją BNS’e, ir pareikšti, jog PS reikalauja indeksavimo mechanizmo, ir koks pagal šį mechanizmą turėtų būti kitų metų BD. Mano supratimu, tai padaryti būtina birželio mėnesio pradžioje. Nes profesinės sąjungos jau dabar vėluoja ir teisiškai žiūrint, tartis dėl BD PS nebereikia, nes dabar Seimas turėtų tvirtinti BD Vyriausybės teikimu:

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas[3]:

29.2. <…> Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą bazinį dydį tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Jeigu nacionalinė kolektyvinė sutartis nėra sudaryta arba pakeista iki einamųjų metų birželio 1 dienos, ateinančių finansinių metų bazinį dydį Vyriausybės teikimu, įvertindamas ir atsižvelgdamas į šioje dalyje numatytas aplinkybes, tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyta tvarka nustatomos ir paskelbiamos išskirtinės aplinkybės.

Primenu, jog remiantis LR Seimo statutu, Seimo pavasario sesija baigiasi birželio 30 d.

Nežinau, kokios pagalbos PS sąjungoms reikia telkiantis šiuo klausimu, bet organizacinę pagalbą galiu suteikti.

Rekomenduočiau tokią darbotvarkę:

  1. Iki 2020-06-05 17:00 užpildyti apklausą nurodant, ar iš esmės norėtumėte vienytis šiuo klausimu (tolimesnė komunikacija tik su norinčiais, sumažinti el. laiškų siuntinėjimą).
  2. Iki 2020-06-09 17:00 norinčių organizacijų atstovai atsiunčia savo detalias(!) pozicijas, įsivaizdavimą kaip tai galima daryti. Aš galėčiau sukelti visas pozicijas į vieningą failą.
  3. 2020-06-11/12 virtualus susitikimas ir visų pozicijų, nuomonių pristatymas, aptarimas, derinimas
  4. 2020-06-15 anksti ryte paskutinis virtualus susitikimas, parašų sudėjimas, pranešimas spaudai.

Pirmojo žinginio apklausą rasite čia:  https://forms.gle/GB7syLCgr7qXphL9A (skirta organizacijos vadovui / atstovui).

Suprantu, jog medikams iš esmės BD nėra svarbus, tačiau manau, jog būtent medikų dalyvavimas šiame procese būtų labai svarbus ir parodytų medikų solidarizavimąsi su kitais viešojo sektoriaus darbuotojais. Todėl kviečiu jungtis ir tas organizacijas, kurios tiesiogiai nepriklauso nuo BD, arba kurios yra per mažos, jog dalyvautu nacionalinės kolektyvinės sutarties derybose.

Prašau pasidalinti šia žinute viešai, nes galimai mano PS turimame sąraše nėra visų viešojo sektoriaus PS atstovų.

Pagarbiai Justas Mundeikis

Nuorodos: [1]: https://lithuanian-economy.net/2020/05/24/PS-kreipimasis-del-FinMin-DNR-plano [2]: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5d6ede96904d11eaa51db668f0092944?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=50b74d89-af2d-4c37-8595-f90b164a3e0c [3]: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B/NrLpJRiuHQ