Praėjusį sekmadienį parašiau komentarą – atsakymą į Luminor banko vyr. ekonomisto dr. Ž.Maurico pasisakymus dėl pakankamai padidėjusių mokytojų atlyginimų. Komentare taip pat kviečiau švietimo profesines sąjungas padaryti akciją ir pagerbti vainikais mirusias ekonomisto smegenis ir taip atkreipti visuomenės ir kartu žiniasklaidos dėmesį į tai, jog privataus verslo interesus atstovaujantys bankų PR’čikai formuoja klaidingą visuomenės ir kartu politikų nuomonę apie tikrąją situaciją Lietuvoje. Taigi KVIEČIU pilietiškus asmenis į pietų pertraukos piketą: „Pagerbkime mirusias bankinio ekonomisto smegenis“

Kodėl, kur, kada?

Šiuo savo rašymu noriu pakviesti visus, kurie irgi mano:

  • jog būtina atkreipti visuomenės dėmesį į klaidingą praktiką, jog privataus kapitalo (savo interesų turintis) verslas formuoja opiniją dėl viešojo sektoriaus Lietuvoje;
  • jog dr. Žygimantas Mauricas (kaip ir kiti bankų PR’čikai) kalbėdamas viešai, tam deramai nesiruošia ir tokie jo (jų) kalbėjimai kenkia visuomenei, nes padeda sukurti klaidingą suvokimą apie realybę (alternatyvius faktus);
  • jog žiniasklaida Lietuvoje, kuri naudojasi „nemokamais“ ekspertais, nesuvokia, kad pati tampa priemone savo tikslų siekiančiam verslui. Verčiau žiniasklaida pati užsiaugintų „raumenis“ (smegenis) ir nesinaudotų kvestionuotinų ekspertų nuomone, arba bent jau gebėtų ją kritiškai vertinti,

šį penktadienį 2020-02-14, 12:15 susirinkti Europos aikštėje ir nuo jos nužygiuoti iki Luminor būstinės ir ten pagerbti „mirusias ekonomisto smegenis“. Trukmė: 45 minutės!

Svarbu: tai nėra akciją prie Ž.Mauricą kaip asmenį (jokių asmeniškumų!), o tik prieš jo išsakomą nekokybišką nuomonę, jo ir Luminor banko dalyvavimą viešojo sektoriaus politikos ir klaidinančios viešos opinijos formavime.

FB event’as: čia

Registruoti piketo nereikia, jeigu dalyvių bus iki 15 asmenų, todėl prašau visus norinčius ir tikrai planuojančius sudalyvauti - registruotis. Jeigu nutiktų taip, jog užsiregistravyusių būtų virš 15, bandysiu gauti savivaldybės leidimą.

Registracijos forma: spausti čia. Registracija būtina!!!

Pilietinė akcija, dalyviai

Tai yra pilietinė akcija, kuria aš, kaip pilietis, kaip ekonomistas, išreiškiu savo nepasitenkinimą privačių bankų kišimusi į viešojo sektoriaus politikos formavimą! Aš labai norėčiau, jog tokios spontaniškos „pietų pertraukos“ akcijos taptų norma ir įtrauktų kuo didesnę mūsų, letargo miegu užmigusios, visuomenės dalį. Prie akcijos organizavimo neprisideda jokia organizacija: nei politinė nei profsąjunga.

Akcijoje laukiami visi jai pritariantys, švietimo srities darbuotojai, profesinių sąjungų atstovai, tėvai, mokiniai, studentai ir tiesiog – piliečiai.

2020m. Seimo rinkimų būsimi kandidatai, kurie nori pasirodyti „pilietiški“ - prašomi šiuo renginiu nesinaudoti, o tai daryti politikos arenoje, keliant atitinkamus klausimus, pvz., kodėl privačių bankų ekonomistai dalyvauja įvairiose darbo grupėse ir jose išsako savo pozicijas., pvz., kad ir Vyriausybės buvusioje komisijoje dėl Viešojo sektoriaus atlyginimų strategijos?

Prašymas: visi, kas ateisite - ateikite su juodais (arba tamsiai mėlynais lietsargiais), juk norime, kad būtų kaip Holivudo laidotuvėse :D

Interesų deklaravimas:

Ir pabaigai, kad nekiltų klausimų: