Per rinkimus Prezidentu išrinktas kandidatas pažadėjo įgyvendinti “Gerovės valstybę” Lietuvoje. Tačiau kas yra Gerovės valstybė? Gal Lietuvoje jau egzistuoja Gerovės valstybė? Ar gali būti kelios skirtingos Gerovės valstybės vizijos / modeliai? Kokią įtaką Gerovės valstybės formavimui turi LR Konstitucija? Į šiuos klausimus pabandysime atsakyti “Akademinės virtuvės” renginyje – diskusijoje su prof. hab. dr. Romu Lazutka.

Akademinė virtuvė

“Akademinė virtuvė” tai renginys, kuriame siekiama suvienyti įvairių universitetų akademinę bendruomenę (studentus, dėstytojus bei darbuotojus) diskusijai įvairiomis, visuomenėje aktualiomis, temomis. Patys virtuvės dalyviai, kurie nebūtinai turi būti ekonomikos, o gali būti ir socialinio darbo, politikos ir kitų dalykų studentai, formuos “Akademinės virtuvės” darbotvarkę: ar tai bus diskusijos apie socialines/ politines / ekonomines aktualijas, ar ekonominių teorijų / straipsnių aptarimai, ar kokie nors metodiniai duomenų analizės ar mokslinių darbų aspektų aptarimai spręsime visi kartu.

Info

Pasiruošimas

Siekiant, jog diskusija su prof. hab. dr. R.Lazutka vyktų kuo sklandžiau ir visi dalyviai galėtų aktyviai įsitraukti į diskusiją rekomenduojamas “literatūros” sąrašas pateiktas žemiau:

Video/audio