Prieš priimdama mane į darbą VU EVAF dekanė Aida Mečerinskienė liepė susipažinti su VU etikos kodeksu. Galbūt tai buvo formalumas, tačiau tai sekė po pokalbio, jog jeigu nematau perspektyvos (pokyčiams) VU EVAF, ar verta tada man ateiti į čia dirbti? Perspektyvą VU EVAF mačiau, tačiau mačiau ir matau Švietimo sistemoje bendrai ir aukštojo mokslo sistemoje konkrečiai daug problemų ir manau, kad man kaip akademinės bendruomenės nariui privalu apie tai kalbėti, net kai tai „nepatogu“. Kad pūlių viešinimas sukels nepasitenkinimą buvo aišku, jog to pasekoje bus bandoma mane nubausti - viršijo mano lūkesčius. Todėl šiandien kreipiausi į VU Centrinę akademinės etikos komisiją, prašydamas ištirti dekanės elgesį ir jeigu būtų nustatytas grubus etikos kodekso pažeidimas, inicijuoti dekanės atleidimo procedūrą.

Visą epopėją aprašiau Liepos 29d. blogpost’e Kaip VU EVAF dekanė naikina kritinę mintį fakultete ir kartu patį fakultetą.

Rugsėjo 1d. pasitvirtino mano spėjimas - Duomenų analizės įvadas (DAI) buvo pasiūlytas, kaip pasirenkamasis dalykas, pirmo kurso ekonomikos studentams, o jo dėstymą perėmė net ne VU EVAF akademinės bendruomenės narys. Tai suponuoja:

 • stojimo rezultatai nebuvo tokie prasti, jog nebūtų siūlomas DAI pasirenkamasis dalykas apskritai
 • dėstymas pavestas ne EVAF nariui suponuoja, kad nevyko joks optimizavimas, kai pirmenybė suteikiama jau esamiems VU EVAF neterminuotų sutarčių darbuotojams

Vertindamas šiuos faktus, parašiau žemiau pateitką kreipimąsi į VU Centrinę etikos komisiją.


Kreipimasis dėl galimo VU EVAF dekanės Aidos Mečerinskienės Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodekso nesilaikymo

Šių metų pavasario semestro metu buvau įdarbintas jaunesniuoju asistentu (valandininku), paruošiau ir dėsčiau pirmo kurso studentams pasirenkamąjį dalyką – Duomenų analizės įvadą. Semestro viduryje paskaitų metų studentus aplankė ir su jais apie dėstymo kokybė kalbėjosi doc. dr. Algirdas Bartkus. Studentai, mano žiniomis, jokio nepasitenkinimo mano dėstymu neišreiškė. Jokių nusiskundimų, kaip dėstytojas, negavau ir likusio semestro metu, tad šių metų Liepos pradžioje buvau pakviestas pasirašyti terminuotos etatinio jaunesniojo asistento darbo sutarties. Pagal numatytą darbo planą, rudens semestre turėjau dėstyti Duomenų analizės įvado paskaitą (pasirenkamasis dalykas) VU EVAF įstojusiems pirmo kurso studentams, o pavasario semestre - Makroekonomikos paskaitą (privalomasis dalykas) VU MIF pirmo kurso studentams. Bendras krūvis turėjo siekti 0.75 etato. 2020m. rudens semestre turėjo prisidėti Darbo rinkos ekonomikos paskaitos.

Liepos 1d. atvykau į fakultetą pasirašyti prašymo priimti į darbą. Pasirašymo procedūra užsitęsė dėl to, jog pilnai pasirašymo procedūrai užbaigti buvo reikalinga šeimos gydytojo, kuris tuo metu atostogavo, išduota sveikatos pažymą. Tačiau jau Liepos 10 d. iš VU EVAF personalo skyriaus vadovės (Inos Bernotaitės) gavau tokį elektroninį laišką:

Laba diena, Justai, matydami stojimų rezultatus turime reaguoti nedelsiant ir perskirstyti krūvių planus, pirmiausia užtikrindami krūvį neterminuotomis sutartimis dirbantiems darbuotojams. Atsiprašome, tačiau Fakulteto dekanės sprendimu negalime sudaryti su Jumis darbo sutarties 2019-2020 mokslo metams, toks įsipareigojimas šiais metais mums būtų perteklinis. Apgailestauju dėl to. Pagarbiai, Ina Bernotaitė Personalo vadovė Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į tai, jog remiantis LAMA BPO pateiktu laiko grafiku (https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos/) liepos 10d. dar negalėjo būti žinomi net pirmosios studijų pakopos stojimo rezultatai, nes pagrindinis pirmasis priėmimo etapo sutarčių pasirašymas vyksta liepos 26 - 31 dienomis. Papildomo priėmimo etapas baigiasi tik rugpjūčio 21-22 dienomis. Todėl, mano supratimu, liepos 10d. konstatuoti stojimų rezultatus atrodo sunkiai įmanoma.

Toks personalo skyriaus vadovės elektroninis laiškas leido suprasti, jog dėl mažo stojančiųjų skaičiaus Makroekonomikos paskaitų skaitymas bus pavestas kitiems Teorinės ekonomikos katedros darbuotojams, o Duomenų analizės įvadas išvis nebus siūlomas, kaip pasirenkamasis dalykas, rudens semestre, nes aš buvau vienintelis VU EVAF akademinės bendruomenės narys, paruošęs šį kursą.

Tačiau liepos 22d. sulaukiau kito elektroninio laiško iš Personalo skyriaus vadovės Inos Bernotaitės:

Laba diena, Justai, Pasitarus su studijų programos komiteto nariais svarstome galimybę palikti tau dėstyti dalyką rudens semestre “Duomenų analizės įvadas“, kurio metu būtų naudinga ugdyti pedagogines kompetencijas kaip doktorantui, t. y. tokią veiklą užskaitytumėme kaip doktorantūros pedagoginę praktiką be papildomo atlygio. Ką manai? Ar toks variantas būtų tinkamas? Pagarbiai, Ina Bernotaitė

Toks staigus pokytis labai nustebino. Visų pirma, tapo nebeaišku, ar Duomenų analizės įvadas bus siūlomas dėstyti rudens semestre, ar tik sudaroma galimybė man praktikuotis, jeigu pageidauju. Dar labiau nustebino sprendimas siūlyti praktikuotis tada, kai jau buvau išdėstęs (mokamai) šį kursą pavasario semestro metu.

Siūlymą tobulinti pedagogines kompetencijas suprasčiau, jeigu egzistuotų kokios nors indikacijos apie mano trūkstamas pedagogines kompetencijas. Tačiau, kaip jau minėjau, studentai neišsakė jokios pedagoginės kritikos paskaitą aplankiusiam ir su studentais bendravusiam doc. dr. Algridui Bartkui, nei egzistavo koks nors kitas studentų nusiskundimas (semestro studentų pasitenkinimo dėstymo apklausos rezultatų iki šiol nesu sulaukęs). Taip pat sunku suprasti tokį siūlymą „tobulinti pedagogines kompetencijas“, kai jį gauna doktorantas su tokia dėstymo patirtimi:

 • 2014 m. rudens semestras VU VM: lošimų teorija
 • 2015 m. pavasario semestras Vilniaus kolegija: ekonomikos įvadas (anglų + lietuvių kalbomis)
 • 2015-2017 m. Kazimiero Simonavičiaus universitetas: ekonomikos įvadas ir verslo matematika (anglų kalba)
 • 2018 m. pavasario semestras VU VM: makroekonomika (anglų kalba)
 • 2019 m. pavasario semestras VU EVAF duomenų analizės įvadas

Tačiau panašaus pasiūlymo „tobulinti pedagogines kompetencijas“, mano žiniomis, nesulaukė jokie kiti fakultete dirbantys doktorantai / jaunesnieji asistentai, netgi turintys trumpesnę dėstymo patirtį. Tai skatina mane manyti, jog toks pasiūlymas nemokamai „ugdyti pedagogines kompetencijas“ galėjo būti nepagrįstas ir diskriminacinis.

Rugsėjo pradžioje visgi paaiškėjo, jog Duomenų analizės įvadas bus pasiūlytas pirmo kurso ekonomikos studentams kaip pasirenkamasis dalykas, priešingai, nei buvo galima suprasti iš Personalo skyriaus vadovės Inos Bernotaitės el. laiško. Šį kursą pavestą dėstyti asist. dr. Sauliui Preidžiui iš VU Komunikacijos fakulteto.

Tai jog dėstymas pavestas ne EVAF su neterminuota sutartimi dirbančiam dėstytojui, o Komunikacijos fakulteto dėstytojui, tik patvirtina mano įspūdį, jog VU EVAF dekanė Aida Mečerinskienė tokiu savo elgesiu bandė galimai atkeršyti man už tai, jog viešai savo tinklaraštyje (Lithuanian-Economy.net) esu diskutavęs Lietuvos aukštojo mokslo problemas (http://lithuanian-economy.net/2019/04/24/apie-artejancia-lietuvos-aukstojo-mokslo-mirti/) ir šias problemas iliustravęs savo, kaip studento (doktoranto) ir lektoriaus / jaunesniojo asistento įgyta patirtimi Vilniaus universitete bei kitose aukštojo mokslo institucijose bei viešai kritikavęs dekanės A.Mečerinskienės sprendimus leisti dėstyti / skaityti paskaitas kandidatams į prezidentus rinkiminės kampanijos metu (http://lithuanian-economy.net/2018/11/12/apie-vilniaus-universiteto-parsidavima-politikams/).

Manau, jog dekanė pasinaudodama savo tarnybine padėtimi ir vienašališkai (be diskusijos su Kiekybines ekonomikos katedros vadovu) nutraukdama mano įdarbinimo procedūrą bandė nubausti mane ir parodyti pavyzdį kitiems akademinės bendruomenės nariams, taip kartu pažeisdama skaidraus priėmimo į darbą procedūras ir akivaizdžiai pažemindama ir diskriminuodama mane kaip VU EVAF akademinės bendruomenės narį. Kartu manau, jog toks elgesys pažemina visą VU EVAF akademinę bendruomenę.

Todėl tokį dekanės elgesį vertinu kaip galima grubų nusižengimą šiems Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodekso punktams:

4.Universitete siekiama užtikrinti sąžiningą ir skaidrų bendruomenės narių priėmimą į darbą ir jų darbo rezultatų vertinimą. Universitete garantuojama, kad sprendimai dėl įdarbinimo priimami <…> pagal iš anksto paskelbtus kriterijus, juos visiems taikant vienodai.
7.Bendruomenės narių tarpusavio santykiai yra grindžiami geros moralės, tarpusavio pagarbos, sąžiningumo, nešališkumo, nediskriminavimo, kolegiškumo, lojalumo Universitetui bei akademinio bendradarbiavimo, atvirumo ir skaidrumo principais
7.1.bendruomenės narių diskriminavimas, įvykdytas bet kokiomis formomis, taip pat tokio diskriminavimo toleravimas;
7.2.bendruomenės narių žeminimas;
7.4.naudojimasis labiau pažeidžiamais (dėl pavaldumo ar kitų socialinių santykių) asmenimis;
7.8.veiksmai, turintys priekabiavimo, bauginimo ar kitokio neigiamo poveikio požymių;

Prašau Centrinės akademinės etikos komisijos narius išnagrinėti ir įvertinti dekanės Aidos Mečerinskienės elgesį:

 • nustatyti, ar galėjo pagrįstai būti priimtas sprendimas nutraukti priėmimo į darbą procedūras liepos 10d. atsižvelgiant į tuo metu disponuojamą LAMA BPO informaciją?
 • nustatyti, ar pasiūlymas nemokamai „ugdyti pedagogines kompetencijas“ buvo pagrįstas ir jeigu, kokiu pagrindu?
 • nustatyti ar siūlymas nemokamai „ugdyti pedagogines kompetencijas“, kai kiti doktorantai tęsė apmokamus jaunesniųjų asistentų darbus, nebuvo diskriminacinis?
 • nustatyti ar dekanė neperžengė savo įgaliojimų vienašališkai (galimai be kamieninio padalinio – Kiekybinės ekonomikos katedros vadovo žinios) spręsdama katedros personalijų klausimus.

Jeigu būtų konstatuoti dekanės Aidos Mečerinskienės nusižengimai Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodeksui, prašau, remiantis Centrinės akademinės etikos komisijos nuostatų 31.5 punktu rekomenduoti Universiteto rektoriui inicijuoti Universiteto valdymo organo nario įgaliojimų nutraukimo procedūrą Statute nustatyta tvarka arba atleisti bendruomenės narį iš pareigų Universitete bei įpareigoti dekanę viešai (tinklapyje http://www.evaf.vu.lt/ ) atsiprašyti visos VU EVAF akademinės bendruomenės.

Pagarbiai
Justas Mundeikis