Savo paskutiniame blogpost’e “Ekonomisto komentaras – Apie viešą algų skelbimą darbo skelbimuose” padariau klaidą. Dėkoju Tomui Tomilinui už persiųstą SRDK teisinį išaiškinimą. Šiame blogpost’e pasitaisymas (corrigendum)

Mano klaida

Perskaitęs DK 25 straipsnio 6 punktą:

25.6. Darbo skelbime darbdavys privalo nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio (valandinio atlygio, mėnesinės algos) arba pareiginės algos pastoviosios dalies dydį ir (arba) dydžio intervalą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus

nepastebėjau, jog minimas bazinio darbo užmokesčio terminas, tad klaidingai išreiškiau nesupratimą, kodėl šiame punkte minimas atlyginimas nesiejamas su DK 140 str. 3 punkte minimu “darbo užmokesčio dydžiu”:

140.3. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.

Visgi, kaip teisingai pastebėjo SRD komiteto darbuotoja, DK 140 str. 3 punkte minimas “darbo užmokesčio dydis” yra atitikmuo DK 139 str. 2 punkte minimam baziniam darbo užmokesčiui.

139.2. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro: 1) bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga) 2) papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; 3) priedai už įgytą kvalifikaciją; 4) priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą; 5) premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; 6) premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

Kuris, suprask, ir yra 140 str. 3 punkte minimas “darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus)”.

Skirtingas terminų naudojimas mane ir suklaidino.

Taigi darbo skelbimuose darbdaviai turės nurodyti bazinius darbo užmokesčio dydžius, kurie yra numatyti darbo apmokėjimo sistemoje.

Tačiau

Nepaisant šios klaidos, lieku ties savo blogposte išdėstyta mintimi, jog kur kas prasmingiau būtų, jeigu Sodra rinktų draudžiamų pajamų statistiką profesijų lygmeniu ir ją pateiktų viešai, nes  bazinio atlyginimo skelbimas neatspindės tikrųjų pajamų, ypatingai tokioms profesijoms, kur kintamoji darbo užmokesčio dalis sudaro didelę dalį pvz. tam tikras procentas nuo pardavimų, apyvartos ir t.t.

Taip pat, toks duomenų nerinkimas reiškia, jog nėra surenkami duomenys, kurie būtų reikalingi tikrai viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų strategijai kurti. Tiesiog nėra žinoma, kiek yra dirbančių, kokiu etatu, su kokiais baziniais atlyginimais bei priedais, kiek ir kokių profesijų darbuotojų dirba ir t.t.

Tuo tarpu Sodros draudžiamų pajamų statistika galėtų atspindėti tiek bazines pajamas, tiek mokamus priedus, būti pateikta profesijų, regionų, ir t.t. lygmeniu, ir leistų darbuotojams susipažinti ne tik su baziniu atlyginimu, bet su realiu tikėtinu (vidutiniu) rinkos atlyginimu.

Vizija

Dar geriau būtų, jog būtų skelbiami ir detalūs Sodros duomenys ir siūlomi baziniai dydžiai skelbimuose, nes tai leistų darbuotojui iškart geriau įvertinti, ar įmonė moka “rinkos kainą” savo darbuotojams, ar ne. Realiai būtų galima sukurti sistemą, kur kiekvienas darbo skelbimas gautų unikalų kodą, ir ji nusikopijavus į palyginimo tinklapį, būtų parodoma visa informacija apie darbo skelbimą, profesija, siūlomą bazinį dydį, vidutinį bazinį dydį tame regione, tikėtiną priedų vidurkį bei kitą svarbią statistiką. Sugretinus kelias Sodros statistikas, bei skelbimo turinį, galėtų būti sukurtas optimalus portalas darbo ieškantiems.


Patiko komentaras ir nori paremti blogo autorių? Visad gali jį pavaišinti kava Sipping coffee.

15% gautų pomeskestinių pajamų metų pabaigoje skiriami labdaringai veiklai.

Citavimo taisyklės: http://lithuanian-economy.net/apie-mane/citavimas/

Per platformas
Paypal.MePatreon
arba banko pavedimu:
Gavėjas Justas Mundeikis
IBAN LT79 3500 0100 0418 3482
Swift kodas EVIULT21