Seimas priėmė naują Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriame yra panaikinamos kvalifikacinės klasės bei numatomas kasmetinis pareiginės algos (VTPABD) didėjimas 1 procentu už kiekvienus išdirbtus metus viešajame sektoriuje. Tačiau bazinio dydžio kasmetinis didinimas ir toliau išlieka priklausomas nuo dvišalių derybų baigties tarp profesinių sąjungų bei vyriausybės atstovų. Taip pat iki šiol nėra atsakyta, kaip ir kada bus siekiama atstatyti 2008-2009 m. sumažintą ir nuo to laikotarpio beveik nebedidintą bazinį dydį bei kaip suprantamas “atstatymas į prieškrizinį lygį”.

Tikslas

Šiame diskusiniame straipsnyje pateikiamas siūlymas kaip nuo 2020 m. galėtų būti pradėtas indeksuoti valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis, kartu numatant ir mechanizmą, kuriuo ilguoju periodu, būtų atstatytas patirtas atlyginimo praradimas . Šiame diskusiniame darbe nėra analizuojamas klausimas, ar dabartiniai nustatyti koeficientai atitinka teisingumo ir adekvatumo principus. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog paraleliai diskutuojant apie VTPABD indeksavimą turėtų būti peržiūrėti visų viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos koeficientai, siekiant, sumažinti galimai atsiradusias disproporcijas.

Visus naudotus duomenis, skaičiavimus ir naujausią šio dokumento versiją galima rasti mano GitHub paskyroje (“VTPABD_indeksavimas.pdf”). Šiame blogo įraše esanti dokumento versija nebus aktualizuojama.

Ką dar norėčiau ateityje padaryti, tai:

  • simuliuoti skirtingus VDU raidos scenarijus ir iliustruoti, kaip kistų VTPABD

Seimo nariams, profesinių sąjungų atstovams bei vyriausybės ar ministerijų atstovams patarčiau šį dokumentą traktuoti kaip diskusinį dokumentą. Taip pat siūlyčiau paprašyti panašią indeksavimo metodiką pateikti Lietuvos Banko ekonomistus, kurie savo kumuliatyvią kompetencija pralenkia vieną ekonomistą.

Dokumentas

Naujausia dokumento pdf versija galima rasti čia (Šiuo metu aktualiausia versija - Gruodžio 16d.)

[gview file=”http://lithuanian-economy.net/wp-content/uploads/2018/12/VTPABD_indeksavimas.pdf”]