Nusprendžiau parašyti apie Vilniaus universiteto parsidavimą politikams.  Lietuvoje universitetai ir politika yra atskirti tam, kad politikai negalėtų daryti įtakos kritiškai universiteto dvasiai, ką garantuoja  ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnis, bet kaip vertinti, kai tą dvasią administruojantys technokratai patys siekia parsiduoti? Gaunasi, jog savo noru, o jeigu savo noru, tai nebe ideologinė “prostitucija”? Kažkaip ar savo ar ne savo noru, bet rezultatas, man regis, tas pats, nes universiteto administracija keliems kandidatams, kaip ant lėkštės, padeda jų rinkėjus ir kojomis sutrypia aukštosioms mokykloms suteikiamą autonomiją.

Štai Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas (kuriame pats šiuo metu studijuoju doktorantūros studijose), spalio 29 dieną pasirašė Partnerystės docento savanoriškos veiklos atlikimo sutartį su Europos parlamentaru, korupcija kaltinamos partijos atstovu ir jau pasiskelbusiu kandidatu į prezidentus Petru Auštrevičiumi. P. Auštrevičius per pirmą savaitę skaitė bent kelias paskaitas skirtingiems universiteto kursams. Savo FB paskyroje pakomentavau pono Auštrevičiaus tapimą Partnerystės docentu. Petras Auštrevičius pirma bandęs pulti ir kaltinti mane pavyduliavimu, paskui movė į krūmus bei taip iki šiol ir neatsakė, ar nemato interesų konflikto ir kuomi aš turėčiau jam pavydėti?

Šioje vietoje norėčiau pastebėti, jog savaime nesu prieš tai, jog rinkiminės kampanijos metu į universitetą su studentais bendrauti atvyktų kandidatuojantys politikai, jeigu, a) tokią teisę ir kvietimą yra gavę visi kandidatai, arba b) jeigu vyksta debatai Abu variantai leistų studentams susidaryti objektyvią nuomonę apie kandidatus, ypač debatų atveju. Taip pat nesu prieš, jog buvę politikai, dirbtų ir dėstytų universitete. Suprantama, tokie asmenys turi daug ir įdomios patirties, kurią gali pasidalinti su studentais. Bet buvę, o ne kandidatuojantys politikai.

Taip ir nesulaukęs P. Auštrevičiaus pozicijos paaiškinimo, parašiau VU EVAF dekanei Aidai Mečerinskienei , klausdamas:

Laba diena, gerb. Aida Mečerinskiene, Lapkričio 5d. Europos Ekonominių studijų 1 kurso magistrantams paskaitą apie Pinigų sąjungos plėtrą skaitys kandidatas į prezidentus P. Auštrevičius. Nors P. Auštrevičius ir yra VU alumnis, man kyla tam tikrų abejonių, dėl tokios paskaitos korektiškumo: a) Petras Auštervičius yra liberalų partijos atstovas. Paskaitoje nebus atstovaujama kita ideologija, o tai atrodo kiek pavojinga, vertinant tai, kad esame universitetas ir turėtume skatinti diskusijas, o ne vienos ideologijos kryptį. b) Petras Auštervičius yra pasiskelbęs kandidatas į prezidentus, tad man kyla klausimas, ar tokia veikla, tikrai yra absoliučiai atsiejama nuo rinkiminės kampanijos ir neprieštarauja Universiteto etikos normoms? Būtų labai įdomu sužinoti mūsų fakulteto poziciją. Pagarbiai Justas Mundeikis

Atsakymą gavau tokį:

Mūsų fakultetą yra baigę trys kandidatai ir visi jie skaitys paskaitas greitu laikotarpiu. Auštrevičius yra labai aktyvus Alumni narys, jis paskaitas skaitydavo ir anksčiau, kaip ir Nausėda. Temas kuriomis jie kalba mes suderiname iš anksto. Visi jie gerbiami fakulteto svečiai.

Alumniai ar ne alumniai, bet savirefleksijos dekanės atsakyme - nulis. Apie galimą interesų konfliktą, jog paskaitas skaito ir su studentais bendrauja kandidatai į prezidentus irgi nieko. Bet paskaitas skaitys ir Nausėda bei Ingrida Šimonytė?

Ir tiesa, vos po kelių dienų FB išvydau skelbimą, G. Nausėda lapkričio 7 dieną VU EVAF skaito pranešimą „Verslas ir ekonomika - kaip išvengti jų konflikto?“

Nežinau, galbūt toks kandidatų į prezidentus, kurie yra alumniai, aktyvumas universitete (kandidatavimo periodu) ir nėra teisiškai nusižengiantis universiteto kodeksui, normoms ar etikai, tačiau nesutikau dar nei vieno studento, kuriam tokia kandidatų į prezidentus veikla neatrodytų “keistai”.

Nauda kandidatams aiški - galimybė bendrauti su rinkėjais, tačiau kokia nauda universitetui? Nežinau. Prestižas, garbė? Gal koks nors politinis / finansinis palaikymas dabar ar ateityje? Nežinau ir tikėtina niekad nesužinosiu….

Tiesa, lygiai taip pat keistai atrodo ir tai, jog savo rinkiminę kampanija G.Nausėda pristatys Socialinių mokslų kolegijoje (SMK), o rinkiminės kampanijos debatavimui pasirinko:

  • Nepriklausomą atstovą, dirbantį finansų institucijoje (komentaras - ką reiškia "nepriklausomą" bet dirbantį finansų sektoriuje, kaip ir tą, iš kurio ateina pats kandidatas???)
  • Vilniaus Jėzuitų gimnazijos abiturientą, "Žinau, ką renku, tinklo savanorį",
  • Lietuvos liberalaus jaunimo organizacijos pirmininką,
  • Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą;
  • Lietuvos studentų sąjungos prezidentą
  • Socialinių mokslų kolegijos alumnę, pradedančiąją režisierę.

Ar galima tikėtis gilaus ir kritinio G.Nausėdos rinkimų kampanijos vertinimo - klausimas tik retorinis, bet ko galima tikėtis, tai jog kiekvienos “institucijos”, kurią atstovauja panelės dalyviai, FB paskyrose būtų gausu informacijos, nuotraukų ir komentarų apie įvykusį renginį.

Lėkšta ir pigu…

Akylas skaitytojas klaus, o kodėl aš nesipiktinu, jog G. Nausėda eis pasiginčyti į ISM? Atsakymas paprastas, nes ISM Debating Society, jau kvietė ir Seimo narę, kandidatę į prezidentus Aušrą Maldeikienę, dabar kviečia G.Nausėdą. Akivaizdi atsvara, ko nepasakyčiau apie VU EVAF ar SMK.

Ar kas nors po šio komentaro pasikeis? Vargu bau, bet savo kritiką būsiu išsakęs viešai ir garsiai. Galbūt ši kritika pasieks administracijos ausis ir protą ir galbūt privers ateityje pasvarstyti, ar tikrai yra gerai, kviestis kandidatuojančius politikus skaityti paskaitų ar juos įdarbinti kaip partnerystės docentus… Galbūt šį mano komentarą paskaitys ir kiti kandidatai ar politikai ir gal jiems irgi kils klausimų arba minčių…

Nes yra ir kitokių pavyzdžių, štai viena Delfi.lt antraštė:  Ušackas paliks darbą KTU Europos institute - Trečiadienį apie sprendimą siekti Lietuvos prezidento posto paskelbęs diplomatas Vygaudas Ušackas paliks darbą Kauno technologijos universiteto (KTU) Europos institute.

Visgi įmanoma?