Ne retai vartoju argumentą, jog Lietuvos verslo atstovai negali tikėtis didelio darbuotojų "produktyvumo", kai įmonės nepakankamai investuoja į gamybos pajėgumus. Suprantama, žemas darbuotojų produktyvumas Lietuvoje yra nulemtas ir kitų faktorių, pvz., žemų atlyginimų viešajame sektoriuje, buvusios eksporto orientacijas į rytų rinkas, orientacijos į pigios darbo jėgos ekonominį modelį ir pan. Visgi produktyvumas ir investicijos stipriai koreliuoja tarpusavyje. Lietuva, kaip besivejanti kitas ekonomikas šalis, turėtų pasižymėti aukštesnėmis investicijomis, nei ES senbuvės. Pažiūrėjus į žemiau pateiktą grafiką darosi aiškiai, kodėl galimai Lietuvoje atlyginimų vidurkis visada yra mažesnis nei Estijoje ar Latvijoje. Savo teiginį iliustruoju Eurostat pateikiama statistika: Gross fixed capital formation as % of GDP in Lithuania, Latvia, Estonia, Poland ant EU28
  1. Bendras investicijų lygis į gamybos pajėgumus pastaraisiais metais (~ nuo 2011) tik neženkliai viršija ES lygį, tačiau yra mažesnis nei Estijoje, Latvijoje ar Lenkijoje
  2. Tik investicijomis į transporto priemones viršijame ES ir Lenkijos rodiklius, tačiau ir atsiliekame nuo kaimynų Estų ir latvių
  3. ICT rodikliams Eurostat nepateikia Latvijos ir Lenkijos duomenų. Bent šioje srityje viršijame ES vidurkį, tačiau grubiai atsiliekame nuo Estijos
  4. Pagrindinis rodiklis, tas "tikrasis" (staklės, įranga ir t.t.): atsiliekame nuo ES, Estijos ir Lenkijos vidurkių! (Latvijos duomenų nėra)
Na, tai iš kur tas magiškas "produktyvumas" turėtų atsirasti?