Atsižvelgdamas į tai, jog užsienio investuotojai (šįkart per Seime vykusią diskusiją su Šiaurės šalių investuotojais) nuolat akcentuoja Sodros įmokų “lubų” būtinybę ir galimą naudą Lietuvos darbo rinkai, nusprendžiau parašyti žemiau pateiktą laišką visų didžiausių asocijuotų verslo organizacijų atstovams.

Inicijuoju projektą – „Talents-for-Lithuania“. Šio projekto tikslas yra rinkti informaciją apie laisvas darbo vietas, kurių mėnesinis atlyginimas viršija 5 VDU (4250 euro prieš mokesčius), skelbti šią informaciją, platinti ją tarp JAV, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje bei kitose šalyse gyvenančių lietuvių ir tokiu būdu skatinti emigravusius tautiečius grįžti dirbti į Lietuvą.

Gerb. R. Skyriene, R. Valiūnai, P. Kunčinai, R. Dargi, V. Sutkau, D. Arlauskai, R. Šidlauskai bei Ž. Šilėnai,

Jau kurį laiką pastebiu, jog Jūs pasisakote už Sodros įmokų „lubų“ įvedimą teigdami, jog tokio pobūdžio socialinių įmokų apribojimas, pvz., kai atlyginimas siekia arba viršija 5 VDU per mėnesį, leistų stabdyti emigraciją bei pritrauktų talentingus darbuotojus į Lietuvą. Tai suponuoja, jog Jūsų atstovaujamos įmonės Lietuvoje nuolatos negali užpildyti atvirų darbo vietų, o Sodros įmokų „lubų“ įvedimas būtų pakankama finansinė paskata.

Esu įsitikinęs, jog ir be Sodros įmokų „lubų“ rasti specialistus, jeigu jiems būtų mokami didesni nei 5 VDU mėnesiniai atlyginimai, neturėtų būti labai sudėtinga. Visgi, aš labai norėčiau prisidėti prie Lietuvos darbo rinkos gerinimo ir Jūsų atstovaujamoms įmonėms padėti atrasti tinkamus darbuotojus, tad siūlau neatlygintinai prisidėti prie šių specialistų paieškos.

Norėdamas padėti, prašau man atsiųsti nuorodas tinklalapių, kuriuose patalpinti darbo skelbimai (nemanau, kad turėčiau perrašinėti Jūsų atstovaujamų įmonių patalpintus skelbimus) su laisvomis darbo vietomis, kurioms nepavyksta atrasti potencialių kandidatų daugiau nei 30 dienų (Lietuvos darbo birža nurodo šį terminą apibrėždama, kokias darbo vietas yra sunku užimti). Taip pat prašau anglų kalba nurodyti ekonominės veiklos kodą ir pavadinimą (EVRK-2), profesijos kodą ir pavadinimą (ISCO-08) bei siūlomą atlyginimą už užimamas pareigas. Aš savo ruožtu sukursiu tinklalapį: www.talents-for-lithuania.eu ir pateiksiu tokią informaciją:

Atsižvelgiant į Jūsų pateikiamą informaciją, jog Sodros įmokų „lubos“ suteiktų galimybę Jums įdarbinti iki kelių tūkstančių darbuotojų, lauksiu bent pirmų kelių šimtų skelbimų apie atviras darbo vietas sąrašo, kurių atlyginimai viršija 5 VDU, iki 2018-04-29. Taip pat prašau mane informuoti, kai darbo vieta bus užimta.

Savo ruožtu pasižadu, neatlygintinai ir nuolatos, pasitelkęs turimus ryšius JAV, Jungtinėje Karalystėje bei Vokietijoje, skelbti ir viešinti šį sąrašą bei jį atnaujinti.

Jeigu pateikus šiuos skelbimus ir jais pasidalinus per pusmetį didesnė dalis skelbiamų laisvų darbo vietų nebus užimtos, pabandysiu atlikti anoniminę emigravusių lietuvių apklausą ir įvertinti potencialių darbuotojų lūkesčius, susijusius su mėnesiniu atlyginimu bei jų neatitikimą siūlomam atlygiui už darbą. Nustačius, jog šie skirtumai atitinka tokią sumą, kuri būti lygi Sodros įmokų sutaupymui, bet ne didesnė - stosiu į gretas agitatorių, pasisakančių už Sodros įmokų „lubų“ įvedimą.

Šio laiško kopiją siunčiu ir ūkio ministrui Virginijui Sinkevičiui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui, "Global Lithuanian Leaders" direktorei Kotrynai Stankutei - Jaščemskienei bei Lietuvos darbo biržos direktorei Ligitai Valalytei.

Pagarbiai

Justas Mundeikis

Download pdf.file