Technologinis progresas nepavejamai šuoliuoja ne žingsniais, o myliomis: JAV ketinama legalizuoti kompiuterių valdomus automobilius, kompiuteriai laimi ne tikimybėmis, bet intuicija paremtus žaidimus tokius kaip GO, padeda daktarams parinkti teisingą vėžio gydimą atsižvelgiant į pasiento genotipus ir t.t. Tuo tarpu dauguma Lietuvos darbdavių dar snaudžia, išnaudodami pigios darbo jėgos paunksmės teikiamą šešėlį, o „valdžia“ švietimo srityje daro nedarymą. Tuo metu kai vienas politikos veikėjas užsigeidė visus vaikus aprūpinti tautiniais drabužiais, Povilas Poderskis pradedėjo agituoti visus Lietuvos penktokus aprūpinti Micro:bit’ais tam, kad vaikai susidomėtų programavimu. Tai ateityje didintų tikimybę, jog jie rinktųsi studijuoti tiksliuosius mokslus, o juos baigę gautų didesnes pajamas. Taip galėtų būti kovojama su socialine atskirtimi Lietuvoje, bei skatinanamas technologinis šalies vystymąsįs. Šiame komentare trumpai apie tai, kas yra tas Micro:bit ir kokia Micro:bit akcijos ekonomika.

Kas yra Micro:bit

Micro:bit’as – nedidelis kompiuteriukas, kurio naudojimo esmė – išmokti programuoti, o turimas programavimo žinias, pasitelkti atliekant įvairius eksperimentus, kaip pvz., ši šeimynėlė. Pirminė idėja vaikus aprūpinti šiais mikrokompiuteriukiais gimė Jungtinės Karalystės transliuotojui BBC 2012-ais metais siekiant skatinti vaikus domėtis IT ir skatinti juos kurti kažką naujo.

enter image description here

Micro:bit’o plokštė su USB jungtimi, Bluetooth imtuvu, dviem valdymo mygtukais, LED ir t.t.

enter image description here

Micro:bit’o plokštė, prijungta prie išorinės baterijos bei jungtimis prie išorinės šviesos diodų lemputės

enter image description here

Kompiuteryje parašomas programinis kodas ir naudojantis USB jungtimi arba Bluetooth išsaugomas Micro:bit. Koduoti galima ir naudojantis Python/Java kalbomis.

enter image description here

Micro:bit valdomas robotas

enter image description here

Micro:bit akcijos ekonomika

Atlikti tikslią kaštų ir naudos analizę šiam projektui nepavyks dėl eksperimentinių duomenų trūkumo. Idealiu atveju būtų sudarytos dvi eksperimentinės grupės: grupė vaikų, kurie neturi galimybės naudotis Micro:bit ir grupė vaikų, kurie gali naudotis Micro:bit. O tada būtų tiriamas ryšys tarp vaikų naudojimosi Micro:bit trukmės, polinkio pasirinkti tiksliuosius mokslus, įsidarbinimo perspektyvų bei atliekamas tarpgrupinis vaikų, kurie naudojosi arba nesinaudojo šia technologija atlyginimų palyginimas. Nors tokių duomenų ir nėra, visgi galima atlikti supaprastintą kaštų ir naudos analizę.

Projekto kaštai

Tinklapyje www.kompiuteriukai.lt nurodoma, jog siekiama 2017 metais aprūpinti 26562 vaikus šiais mikrokompiuteriais, kurių kaina yra apie 12 eurų, įskaitant 1 eurą, skiriamą administraciniams kaštams. Taigi bendrieji projekto kaštai – 318312 eurų. Iš tikrųjų realūs kaštai turbūt yra didesni, nes idealiu atveju reiktų mokyklas aprūpinti kompiuteriukų eksperimentiniais priedais, skirti laiko ir išteklių mokytojų švietimui ir t.t. Tad siūlau taikyti didinimo faktorių – 51 .

Vaikai 26 562
Micro:bit + admin. Išlaidos 12
Priedai, mokymai, literatūra, ir t.t. 48
Projekto metiniai kaštai 1 593 720

Projekto nauda

Jeigu vaikas, gavęs mikrokompiuterį, susidomės programavimu, robotika, eksperimentais ir tai skatins jį daugiau mokytis, o vėliau galbūt netgi pasirinkti tiksliuosius mokslus, tada tiesioginę projekto naudą visuomenei galima vertinti kaip papildomai surinktus mokesčius. Netiesioginė nauda - didesnės ateities pajamos, didesnis vartojimas, gerėjantis pragyvenimo lygis, mažėjanti emigracija, spartesnis technologinis vystymasis ir t.t.

Nauda visuomenei - papildomai surenkami mokesčiai

Šiuo metu Lietuvoje vidutinis atlyginimas, remiantis statistikos departamento duomenimis, siekia 838 eurus „ant popieriaus“. Asmuo, gaunantis vidutinį atlyginimą, per mėnesį sumoka apie 450 eurų mokesčių. Informacinių technologijų sektoriuje 2 dirbančiųjų asmenų vidutinis atlyginimas „ant popieriaus“ siekia 1455 eurus ir šie asmenys kiekvieną mėnesį sumoka apie 802 eurus į valstybės biudžetą. Asmuo, dirbantis informacinių technologijų sektoriuje, sumoka 352 eurais daugiau mokesčių per metus nei asmuo, gaunantis vidutinį atlyginimą.

Vidutinis atlyginimas Lietuvoje Vidutinis atlyginimas IT sektoriuje
Atlyginimas “ant popieriaus” Bruto 838 1455
Darbdavio Sodra dalis 31.18% 261 454
NPD -81 0
Apmokestinamas atlyginimas 757 1455
Gyventojų pajamų mokestis 15.00% 114 218
Sodra: sveikatos draudimas 6.00% 50 87
Sodra: pensijų ir soc. draudimas 3.00% 25 44
Atlyginimas “į rankas” 649 1106
Sumokama mokesčių 450 803

Micro:bit naudą galima būtų apibrėžti taip: jeigu vaikas, turėjęs galimybę naudotis Micro:bit pasirinks tiksliuosius mokslus, IT, programavimą ir t.t., tai galimai jo atlyginimas bus didesnis nei asmens, nepasirinkusio tiksliųjų mokslų. Todėl Micro:bit nauda - papildomai surenkami mokesčiai asmens darbingo amžiaus laikotarpiu

Kiek papildomai surenkama mokesčių per visą vieno asmens darbingumo laikotarpį?

Siekiant apskaičiuoti viso gyvenimo pajamas, būtina kelti tam tikras prielaidas:

  • Tarkime asmuo dirbs 40 metų ( t.y. nuo 25 iki 65 metų)
  • Gaunamas atlyginimas kasmet didės tiek, kiek auga kainos, t.y. bus neutralus infliacijos atžvilgiu
  • Atlyginimų skirtumas tarp vidutinio ir gaunamo dirbant IT sektoriuje išliks visada vienodas, t.y. 352 eurai (nors tikėtina, kad jis didės)

Tokiu atveju darbingo amžiaus laikotarpiu papildomai surinkti mokesčiai siektų:

[latex] 40 \text{ metai} \times 12\text{ menesiai} \times 352\text{ eurai} =169253 \text{ eurai}[/latex]

Reiktų atsakyti į vieną klausimą - kiek vaikų, naudojusių Micro:bit, turėtų pasirinkti tokias studijas, jog uždirbtų 1455 eurus vietoj 838 bei sumokėtais mokesčiais kompensuotų projektų kaštus?

Jeigu [latex] X [/latex] yra procentas asmenų, papildomai pasirenkančių tiksliuosius mokslus, tada sudaroma paprasta lygtis, kurios vienoje pusėje papildomai surenkami mokesčiai, o kitoje – projekto kaštai:

[latex] 26562 \times X \times 40 \times 12 \times 352 = 26562 \times 12 \times 5 [/latex]

Supaprastinus ir išreiškus šią lygtį pagal [latex] X [/latex], gaunamas rezultatas:

[latex] X = \frac{5}{40 \times 352}=0.00035 [/latex]

[latex]X[/latex] galima išreikšti ir kaip:

[latex] X=\frac{\text{dauginimo faktorius}}{\text{mokestinis skirtumas eurais}} [/latex]

Išvada

Jeigu Micro:bit akcija paskatins rinktis tiksliuosius mokslus 0,035% (arba tik 10 vaikų iš 26562), gausiančių mikrokompiuterį – šis projektas pasiteisins. Taip pat galima paskaičiuoti, kiek vaikų turėtų pasirinkti tiksliuosius mokslus, kad projektas ekonomiškai atsipirktų per vienerius metus.

[latex] X=\frac{5}{352}= 0.0142[/latex]

1.42% mokinių, gavusiųjų mikrokompiuterius, atitinka 378 mokinius iš 26526, gavusiųjų Micro:bit.

Galima nesutikti dėl atliekant skaičiavimus taikytų prielaidų tikslumo: darbo trukmės, papildomų mokesčių surinkimo ir t.t. Tačiau apibendrinant galima teigti, jog tikėtina, kad Micro:bit kompiuteriukai paskatins bent 10 iš 26526 vaikų rinktis tiksliuosius mokslus. Tad projektą galima vertinti kaip ekonomiškai atsiperkantį.

Kompiuteriukai vaikams - rezultatai

Rugsėjo 3 dieną jau buvo surinkta pinigų suma, už kurią būtų galima įsigyti 12414 kompiuteriukus t.y. beveik 47 procentai visos sumos, reikalingos norint aprūpinti vaikus Micro:bit kompiuteriukais. Šį projektą rėmė tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys paaukojo 59481 eurą, juridiniai – 34772 eurus, o anonimais norėję likti - 54728 eurus. Asmenys, norintys paaukoti ir prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo, gali tai padaryti čia: http://www.kompiuteriukai.lt/parama/

Juridiniai asmenys paaukoję projektui3:

Paramos davėjas Paramos suma
KTD Group, UAB 5000
Tele2, UAB 3000
NOD Baltic, UAB 2000
Šviesa, UAB 2000
Tesonet, UAB 2000
Vilniaus Senamiesčio Rotary Klubas 2000
Benedikto Gylio paramos fondas 1872
Achema, AB 1500
Benedikto Gylio paramos fondas 1428
Trafi 1248
Lonas, UAB 1200
Cosmos Construction, UAB 1000
Jumsoft, UAB 1000
Redgate Capital 1000
Paslauga Jums, UAB 640
Robotika, UAB 612
Agilendas, UAB 600
Interneto pažintys 600
Voltas IT, UAB 600
SPA Vytautas, UAB 540
ALFARD LTD 500
BaltCap, UAB 500
Phoenix Contact 500
QSP Finance 480
Wix.com 400
Esperonus, UAB 384
Du trys, UAB 300
Intersurgical, UAB 300
Realverus, UAB 300
Skaitminė, UAB 300
Horda 240
Starnita, UAB 204
IT Plasta, UAB 120
Savitarnos sprendimai, MB 120
UAB DIZ.LT 100
UAB Taulavičiams laimės 100
Huntsville Athletic Foundation, Inc. 24
MB Martyno Marozo architektūra ir planavimas 24
Ornela 24
Freelance translator 12

  1. Pvz., įvairių priedų, jutiklių ir laidų rinkinys "Inventors kit" kainuoja apie 30 eurų 
  2. Informacijos ir ryšių sektorius pagal EVRK2 
  3. Kuriuos pavyko identifikuoti pagal pavadinimą. Negarantuoju visiško tikslumo.