GPM skaičiuoklė

GPM skaičiuoklė

R. Kuodžio pateiktos skaičiuoklės pagrindu remiantis, pagerinta GPM skaičiuoklė.

GPM skaičiuoklės  svarbūs pakeitimai:
 1. Fiksuoti darbo kaštai, tačiau kintantis atlyginimas “ant popieriaus”. Mažinant darbdavio mokamus mokesčius, didėja alga “ant popieriaus”. Daroma prielaida, darbdaviui svarbiausia visa darbo vietos kaina, nesvarbu ar išmokamas atlyginimas, ar darbo vietos kaina skaidoma į atlyginimą ir mokesčius.
 2. Įtraukta daugiau pajamų grupių, remiantis “SODRA” pateikiama statistika
 3. Paskutinės pajamų grupės vidurkis padidintas tiek, jog atitiktų Finansų ministerijos planuojamą surinkti 2016-ųjų metų GPM (1476 mln. Eur)
 4. Galima keisti šiuos parametrus:
  1. MMM nuo kurio skaičiuojamas NPD (šiuo metu 350 Eur.)
  2. NPD (šiuo metu 200 Eur. per mėnesį)
  3. Darbdavių mokama socialinio draudimo dalį (T_sse_new)
  4. Darbuotojo mokamą sveikatos draudimą (šiuo metu 6% )(T_health_new)
  5. Darbuotojo mokamą pensijų ir soc. draudimą (šiuo metu 3%) (T_ss_new)
 5. Nuspaudus “Run macro” apskaičiuojamas naujas GPM tarifais taip, jog surenkamų mokesčių suma nesiskirtų nuo esamos situacijos (atsidarant excel failą, būtina aktyvuoti macros naudojimą)
Papildoma informacija:

Ši skaičiuoklė remiasi tik “SODRA” pateiktomis vidutinėmis dirbančiųjų draustomis pajamomis, kurios neatspindi visas gaunamas pajamas (pvz., dividendų, palūkanų, pajamų iš nuomos ir t.t.). Patartina šią skaičiuoklė naudoti tik apytiksliai bandant apskaičiuoti GPM tarifą keičiant kitų mokesčių tarifus, jų administravimą arba didinant NPD. Ši skaičiuoklė leidžia didinti tik MMA rodiklį, kuris naudojamas apskaičiuojant NPD dydį. Tačiau neleidžia didinant MMA keisti pajamų/mokesčių struktūros.

Skaičiuoklė:gpm_adjusted

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: